Maarif Müfettişin Soruşturma..,

9 Eylül 2021 Perşembe , 21:28
Okunma: 1419
0 Yorum

İzni vermediği 1. madde de yer alan!!!

 

Çeşme Belediyesine,

Gelen maarif müfettişinin,

6 inceleme konusunun,

Birinci maddesinde yer alan;

Çeşme İlçesi Sakarya Mahallesi 2123 ada 9 parseldeki yapı hakkında; Çeşme Belediyesi tarafından alınan 29.12.2020 tarihli ve 2020/685 sayılı Encümen Kararının ilk SİT Kurulu Kararından yaklaşık 10 ay süre geçtikten sonra gecikmeli olarak alındığı, Encümen Kararında para cezası bulunmadığı, SİT Kurulu kararlarının Çeşme Belediyesi tarafından taraflara tebliğ edilmediği, kararın zamanında uygulanmadığı ve suç duyurusunda bulunulmadığı, Encümen Kararı sonrası yıkımı durduran Yürütmeyi Durdurma kararına Çeşme Belediyesince itiraz edilmediği, İmar Durum Belgesinde TAKS KAKS belirtilmediği;

Maarif Müfettişi Raporunda;

"Yeni Yapı Ruhsatı 12.05.1986 tarihinde 96 metrekare yüzölçümlü 2 adet daireden oluşan toplam 192 metrekare yapı için düzenlenen yapı ile ilgili olarak Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29.01.2014 tarihli, 2013/523 Esas ve 2014/43 No Kararında gerekli olan muvafakatnamenin mahkemece hükmen tesisine karar verildiğinden, 28.02.2014 tarihli ve 100 sayılı, 96 metrekare yüzölçümlü 2 nolu bağımsız bölüm için Tadilat Ruhsatının düzenlendiği"

Maarif müfettişi yerinde tespit yapsaydı, binanın tadilat ile değil kökten yıkılıp yeniden yapıldığını görürdü diye düşünmekteyiz,


 
Tadilat ruhsatı ile bina tamamen yıkılıp, yeniden yapıldığı resimden çok net anlaşılmakta,

Bina hem boyuna hem enine büyümüş,

Maarif müfettişinin raporunda yer alan en önemli hususu ise;

"Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29.01.2014 tarihli, 2013/523 Esas ve 2014/43 No Kararında gerekli olan muvafakat namenin mahkemece hükmen tesisine karar verildiğinden,"

Maarif müfettişi evraklara yazışmalara tam anlamıyla baksaydı;

Yargıtay 18. Hukuk dairesi Esas No; 2014/6806 Karar No; 2014/14556 sayılı kararda “mahkemece kat maliklerinin iradesi yerine geçecek biçimde karar alınamaz”  

Yargıtay Kararını müfettiş beye göstermediler mi yoksa?

Yoksa Yargıtay kararını görmezden mi gelindi?

İki adet SİT Kurulu Kararlarını ise hiç raporda yazmaya gerek duymamış Sayın maarif müfettişi,

17 Eylül saat 10.00 da yıkım gerçekleşeceğini Çeşme belediyesi beyan etmekte,

Sizce bina yıkılır mı dersiniz?

Yıkılır mı yıkılmaz mı bilemeyiz,

Lakin maarif müfettişinin kararımın bozulacağını düşünmekteyiz,

Yarın itirazımızı Bölge İdare mahkemesine sunulmak üzere Çeşme Kaymakamlığı'na teslim edeceğiz.


Kaynak: