Mahkeme Kararları neden..,

22 Mart 2018 Perşembe , 20:20
Okunma: 1695
1 Yorum

uygulanmıyor sorumuza yanıt arıyoruz!

 
2016 yılında yazmaya başladığımız Menderes Çukuraltı Projesi ile ilgili yazılarımız ve ilgili yerlerle yazışmalarımızdan cevap alamayınca,
 
3. İdare Mahkemesinde Temiz İzmir Derneği adına bir dava açtık,
 
Mahkeme Bilirkişi atadı ve bilirkişi raporunun son bölümde;

“..,Özdere Çukuraltı Sahil Projesi’nin belirtilen yönlerden ilgili şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, mevzuat hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğu görüşüne varılmıştır." Denildi.
 
Ve mahkemeyi kazandık!
 
Sonra Menderes Belediyesi karara itiraz etti,
 
Bölge İdare Mahkemesi, Menderes Belediyesinin itirazını kabul görmedi, aynen şu ifadelerle;
 
"Bölge idare Mahkemesi 3. idare Dava Dairesinin 14.02.2017 tarih, E: 2017167 sayılı kararıyla İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 10.11.2016 tarih E: 2016/305,K:201611421 sayılı kararlara ilişkin yürütmenin durdurulması istemin isteminin reddine karar verilmiştir.”
 
Bu karar üzerine Menderes Belediye'sine hitaben yazılarımızı yazdık,
 
2017 yılının Ağustos ayında kaleme aldığımız yazıda; 
 
Bahse konu mahkeme kararına istinaden, imalatların ne zaman kaldırılacağını sorduğumuz soruya, cevap olarak;

“Çukuraltı Sahil Projesi kapsamında yapılan imalatlardan uygulama planına aykırı bulunan kısımlar söz konusu yer için yeniden hazırlanıp ihale edilecek proje kapsamında yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir.” Denildi.
 
Aradan yıllar geçti hala aynı yerinde durmakta,
 
Oysaki;
 
T.C. Anayasasının 138. Maddesinde belirtildiği üzere “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” 
 
Peki, neden bu gecikmeler yaşanmakta tüm detayları ve yeni yazışmaları sizlerle paylaşacağız,
 

 

 
 
 
 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 22.03.2018 22:44:27

  • Nerde Hukuku Arıyoruz, Gören Var Mı?
  • Diyojenin elinde fener sokak sokak adam aramasını bilirsiniz.Bizler de uzunca bir süredir internette kanunları, içtihatları okumaya çalışarak hukuk arıyoruz. En hukuksuzlar, hukuku yok edenler doğrudan en üstdekiler olunca, onları rol model alanlar da hukuk tanımamayı çok sevdiler bu memlekette. Durumumuz budur.