Meclis Gündemlerindeki..,

9 Temmuz 2018 Pazartesi , 14:05
Okunma: 806
0 Yorum

maddeler yeteri kadar neden açık değil?

 

İzmir Büyükşehir belediyesi meclis gündemine gelen;

"22. Belediye Meclisimizin 16/07/2010 tarihli ve 01.916 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planında, “Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına ayrılan; Konak ilçesi, Halkapınar Mahallesi, 8502 ada, 1 parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin Belediye Başkanlığımıza sunulan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.155900)"  
 
Nazım İmar Planında değişiklik denilmekte,
 
Yapılmak istenilen değişiklik nedir?
 
Bu konuda neden bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmadı?
 
Sağlık Tesisi kullanımına ayrılan yerde yapılaşma koşulları ne olacak?
 
Kim biliyor? 

Meclis üyelerinin hepsi biliyor mu?

 

 

 


Kaynak: