Meclis tarafından Tunç Soyer'e..,

9 Temmuz 2020 Perşembe , 22:08
Okunma: 2645
0 Yorum

borçlanma yetkisi..,

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki pazartesi günü meclis gündemine gelen,
 
Maddelerde yer alan 10. ve 11. gündem maddesine baktığımızda,
 
50 Milyon Euro  nakdi kredi,
 
62.000.000,00-TL tutarında veya eşdeğeri döviz cinsinden nakdi krediye ihtiyaç duyulmakta

10. Belediyemizin 2020-2021-2022 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında ''Fahrettin Altay - Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi''ne 2020 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve/veya OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OFID)'ndan 50.000.000,00 Euro tutarına kadar nakdi krediye ihtiyaç duyulduğundan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Strateji Gel. Dai.Bşk.E.132348)
 
11. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma doğrultusunda Elektrikli Otobüs Alımı (400 Adet) Projesi kapsamında 20 adet otobüs alımıyla ilgili olarak kullanmak üzere 62.000.000,00-TL tutarında veya eşdeğeri döviz cinsinden nakdi krediye ihtiyaç duyulmakta olup; dış imkânlar da dâhil olmak üzere kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, Protokol ve Temlik Sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.3438/E.55682)  
 


Kaynak: