Millet Can Derdindeyken..,

30 Mart 2020 Pazartesi , 20:18
Okunma: 2411
0 Yorum

İlgili İdareler Yıkım Derdinde mi?

 
Geçtiğimiz gün, Bostanlı Bildik Apartmanı kat maliklerine, Karşıyaka Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünden bir yazı geldi,
 
Yazının tamamını haberimizin sonda sizlerle paylaşacağız,
 
Yazının içeriğinde, Bildik Apartmanının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce,

“..,6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi Tesisi" belirtmesi konulmuştur. Riskli yapı tespitine karşı, tarafınıza yapılan bu tebligat tarihinden itibaren bizzat veya kanunî temsilcinizce 15 gün içinde, riskli yapı tespitine karar veren İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜGÜ'ne bir dilekçe ile itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'nün 09.03.2020 tarih 22479 sayılı talebi üzerine  İtiraz edilmediği takdirde idare (Belediye, il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesi sınırlan içindeki ilçe belediyesi) tarafından 60 günden az olmamak üzere belirlenecek olan süre içinde yapınızın yıktınlması gerekmektedir.”
 
Yazının tebliğ tarihi 20.03.2020
 
Herhalde ilgili idareler Resmi Gazetede yayımlanan kanunla, yeni tip Coronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldığından bihaberler,
 
Resmi Gazetede yer alan;
 
“Kanunla, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.”
 
13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 20120 tarihine kadar durmasına rağmen bu yazı iyi niyet göstergesi midir?
 
Cumhurbaşkanımız “evde kalın” diye ulusa seslenmekteyken,
 
Bildik Apartmanı Sakinleri nasıl bir araya gelip itirazlarını görüşecekler?
 
Yıllardır planlı alanımızı Karşıyaka ve Büyükşehir Belediye meclisince Özel Planlı Alana çevrilen yer için 10 yıldır tek adım atmayan ilgili idareler,
 
Şimdi neden canhıraş çalışma yapmaktalar?
 
Karşıyaka Belediyesi Ocak ayı meclisinden, büyükşehir meclisine gönderilen plan, Şubat, Mart meclis gündeminde bir türlü karara bağlanamazken,
 
İnsanların can derdine düştüğü sırada, itirazınızı yapın,
 
Yoksa yıkar geçerim demenin anlamı nedir?
 
Üzgünüz biz yıllardır bekledik,
 
Sizlerde 30 Nisan'a kadar bekleyeceksiniz!
 

 


Kaynak: