Muhittin Selvitopu bir yandan..,

4 Eylül 2017 Pazartesi , 13:34
Okunma: 2388
0 Yorum

Yardım yaparken, diğer yandan borçlanmakta!

 
Karabağlar Belediye Meclis gündemine gelen iki madde arasında bir çelişki var!
 
Bir belediye düşünün hemen hemen her meclis gündeminde borçlanma yetkisi alacak. Yetmeyecek büyükşehir belediyesinden destek alacak.
 
Madem para kaynakların sınırlı neden 354 Bin TL yardım yapıyorsunuz?
 
Diğer yandan belediyenin mali yapısını güçlendirmek için bankalardan 20 Milyon TL borçlanma yetkisi alıyorsunuz?
 
Belediyecilikte 35 yılını tamamlayan bir belediye başkanı bunu yaparsa..,
 
1. (214/2017)- Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 110/2015 Karar nolu Meclis Kararı ile kardeş şehir ilişkisi kurulan, Kahramanmaraş ili, Nurhak Belediyesince öngörülen maliyeti tespit edilen "Cumhuriyet Meydanı Projesi" için gerekli maddi desteğin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/p ve 75/a maddeleri uyarınca en fazla 300.000TL + KDV (KDV dahil 354.000 TL) ödeme yapılarak yardımın sağlanmasına, sağlanacak olan maddi desteğin ödeme zamanı ve koşulları, tarafların yükümlülükleri ile diğer hususların belirlenmesi amacıyla yapılacak olan protokolün imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU'na verilmesi hk. (Mali Hizmetler Md.)
 
2. (215/2017)- Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacı ile Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, yatırımların finansmanını sağlamak, cari ödemeler ile vergi borçlarının ödenmesinde kullanmak ve belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın onayını müteakip yasal sınırlar içerisinde faiz dahil en fazla 20.000.000TL(YirmimilyonTürkLirası) olarak alınacak olan nakdi kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Karabağlar Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. (Mali Hizmetler Md.)

 


Kaynak: