Narlıdere Altıevler ve Sahilevleri..,

29 Mart 2020 Pazar , 21:14
Okunma: 2182
0 Yorum

3. Derece Sit Kararı kalktı mı kalkmadı mı?

 

Narlıdere İlçesi Sahilevleri ve Altıevler Mahallesinde bulunan  parseller hakkında Temiz İzmir Derneği’ne gelen  birden fazla sorular karşısında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sorularımız Cimer Üzerinden ilettik,

Önce sorularımızı paylaşalım,

Sn yetkili

İzmir İli, Narlıdere İlçesi Sahilevleri ve Altıevler Mahallesinde bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 01.07.1999 tarih ve 8049 sayılı tescil kararı doğrultusunda alınan “koruma amaçlı 3. Derece sit Kararı ile ilgili;

1-Sit Kurulu bu sit kararını hangi şartlarda kaldırdı koruma amaçlı imar planlarındaki parsel büyüklüklerinin kaç metrekare olması doğrultusunda bu karar alındı.

2-İzmir ili Narlıdere ilçesindeki 1/5000 ölçekli sit sınırlarında kalan parseller hangileridir, neden diğer parsellerden farklılık göstermiştir.

3-Bahse konu alan için eski Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur’un basına verdiği açıklamalarda 3. Derece sit olarak kalan yerlerde, 3000m2 küçük parseller olmayacak, sitten çıkarılan bölgede ise 1000 m2 küçük olmayacak şeklinde açıklamasıyla örtüşmeyen yapılaşmaların açıklaması nedir?

4-Bahse konu sitten çıkarılan bölgenin plan notlarının tarafıma yollanması.

Yukarıdaki sorularım Bilgi Edinme Kanununa uygun olduğundan maddelere ilişkin cevaplanmasını talep etmekteyim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sorularımızı süresinde cevapladı,

Cevap: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI > İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ (15.05.2019 16:49)

Başvurunuzda bahsi geçen alanın doğal sit alanı olması sebebiyle 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" doğrultusunda Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem olmadığı, talebinizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden sorulması gerektiği hususunda; Bilgilerinizi rica ederim.

Gelen cevap sonrası sorularımızı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Narlıdere belediyesine Cimer üzerinden sorduk, 

25.08.2019 tarihinde,

Cevap gelmediğinden, Cimer üzerinden sorularımı yineledik,

Yedi ay sonra sorularımız en nihayetinde cevaplandı,

Cevap: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (27.03.2020 14:53)

Başvurunuzda tarif edilen İlimiz Narlıdere ilçesi, Sahil evleri ve Altın evler mahallesinin bulunduğu alan sit statü değişikliğine ilişkin Bakanlığımızca onaylanmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu alan mülga İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.02.2002 tarih ve 10167 sayılı kararı doğrultusunda 3. derece doğal sit alanı olarak değerlendirilmiş olup; bölgedeki yapılaşma, plan notu bilgisi, parsellere ilişkin diğer bilgi ve belgelerin ilgili belediyesinden temin edilmesi hususunda  bilgilerinize rica ederim

Gelen yanıt çok net, Sit Statüsü değişmemiş,

O halde bu parsellerde SİT KARARININ KALKTIĞI nasıl söylenebildiğini anlayabilmiş değiliz,

3.DERECE SİT olan bir yerde parselasyon planını SİT KALKTI diye yapıldığı iddiaları ortada iken,

Bu konuda Narlıdere Belediyesi henüz net bir cevap vermedi!

Cimer üzerinden cevapları merakla bekliyoruz,

Çünkü Çevre Bakanlığı tarafından verilen cevabın son bölümünde, 

“..,İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.02.2002 tarih ve 10167 sayılı kararı doğrultusunda 3. derece doğal sit alanı olarak değerlendirilmiş olup; bölgedeki yapılaşma, plan notu bilgisi, parsellere ilişkin diğer bilgi ve belgelerin ilgili belediyesinden temin edilmesi hususunda  bilgilerinize rica ederim.”

Bakalım Narlıdere Belediyesi bu konuda ne cevap yazacak.

Bu konuda önümüzdeki hafta bir yazı yazacağız.
 


Kaynak: