Narlıdere Belediyesi bina yapılırken..,

2 Nisan 2021 Cuma , 19:02
Okunma: 4524
0 Yorum

görmedi mi? Yoksa görmezden mi geldi?

 


Geçtiğimiz yılın Nisan ayında,
 
Narlıdere Belediyesi,
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne,
 
İzmir Büyükşehir Belediyesine sorduk,
 
Soru ve cevaplara geçmeden önce,
 
Bir konuya açıklık getirmek istiyoruz,
 
Kentin merkezinde,
 
Bina yapılıyor,
 
Hem de bu bina konut değil,

Gecekondu hiç değil!
 
Koskocaman bir market,
 
Bu marketin İnşaat Ruhsatı YOK!
 
Yapı Kullanımı YOK!
 
3. Derece Doğal Sit Alanında,
 
Ama YAPI KAYIT BELGESİ VAR!
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü geçtiğimiz yılın Temmuz ayında,
 
“..,söz konusu parselin doğal sit alanı kısmında izinsiz uygulamalara ilişkin ilgili TVK Bölge Komisyonu kararı gereği için ilgili Belediyesine iletilmiş olup işlemleri devam etmektedir.”

İzinsiz uygulamalar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne yaptı?

Gerçekten merak ettik soracağız!
 
Son olarak Narlıdere belediyesinden gelen cevap çok ilginç,

“şikayet konusu taşınmaza ilişkin Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamakta ve bina için 553,28 m2'lik alan için 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16.Maddesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır."
 
Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım Belgesi yok ama İmar Barışından faydalanmış!
 
Narlıdere Belediyesi bu koskoca yapı yapılırken,
 
Kontrol etmek aklına gelmedi mi?
 
Ey kardeşim, burada ne yapıyorsun diyemedi mi?
 
Bizce yapanda suç yok!
 
Göz yumanda suç var!
 
Bu konuda İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusu yapacağız,
 
Şimdi gelelim soru ve cevaplara,
 
Sayın yetkili
 
İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselde bulunan Migros Mağazası ile ilgili sorularımın Narlıdere Belediyesi, ve Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını talep ediyorum.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen cevapta,“..,Anılan parseli de kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Narlıdere Belediyesince hazırlanarak onaylanan ve 5216 sayılı yasanın 7.1-b Maddesi uyarınca incelenip onaylanmak üzere Belediyemize gönderilen herhangi bir uygulama işlem dosyasına arşiv kayıtlarımızda rastlanılmamıştır.Narlıdere Belediyesi yetkilisi ile yapılan şifahi görüşmede ise; anılan parseli kapsayan alanın 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar planı uygulaması yapılmak üzere Narlıdere Belediyesi Encümeninin 26/11/1998 tarih 528 sayılı kararıyla 1. No.lu düzenleme sahası olarak belirlendiği, ancak henüz bu sahada bir imar uygulaması çalışmasına başlanılmadığı bilgisi edinilmiştir.”
 
1- İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselin imar planı notları nedir?

2- Yapı Ruhsatı hangi tarihte ne olarak verilmiştir?

3- Yapı Kullanım Belgesi ne zaman verildi?

4- İşyeri Çalıştırma Ruhsatı hangi tarihte verildi?

5- İzmir Narlıdere ilçesi Gürler Caddesi Altıevler mevkiinde bulunan, 79 Ada 14 Parselin parselasyon planı var mı, hangi tarihte onaylandı?

6- Parselasyon planı yok ise hangi yasa ve yönetmeliğe göre inşaat ruhsatı verildi?

7- 79 Ada 14 Parsel tapu kayıtların da SİT alanı tescili yapılmış mıdır?

8- SİT Tescili parselde MİGROS faaliyet gösterebilir mi?

9- Yapı Kullanım Belgesinde kaç m2 yazmaktadır?

10- İmar Barışından faydalanıldı mı faydalanıldı ise kaç m2 alan imar barışına girdi?


Cevap: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (24.06.2020 12:09)
 
Konuyla ilgili İş ve işlemler Başlatılmış olup en kısa zamanda tarafınıza bilgi verilecektir bilgilerinize rica ederiz

Cevap: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI > TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (13.07.2020 10:10)
 
İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mah. 79 Ada 14 parsel, kısmen İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Kurulunun  17.12.2002 tarih ve 698 sayılı kararı ile belirtilen 3. Derece Doğal sit alanında ,  kısmende Doğal sit alanı dışında kalmaktadır. Şikayete konu Migros mağazası doğal sit alanı dışında kalmaktadır. söz konusu parselin doğal sit alanı kısmında izinsiz uygulamalara ilişkin ilgili TVK Bölge Komisyonu kararı gereği için ilgili Belediyesine iletilmiş olup işlemleri devam etmektedir. Cimer başvurusunda Migros mağazasının da içinde bulunduğu doğal sit alanı dışındaki iş ve işlemlerin uygulayıcısı olan ilgili idaresi olan Belediyesinden temin edilmesi hususunda; Bilgilerinize rica ederiz.

Cevap: NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (02.04.2021 15:16)
 
İlgi : 22.04.2020 tarih ve 2001777787 başvuru sayılı yazı.
 
        İlgi başvuruya konu ilçemiz tapunun 79 ada, 14 parselinde kayıtlı ve Altıevler Mahallesi Ekin Sokak No.24 adresindeki şikayet konusu taşınmaza ilişkin Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamakta ve bina için 553,28 m2'lik alan için 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16.Maddesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır. Şikayet konusu taşınmaz Doğal Sit Alanı dışındadır. Bilgilerinize arz ederim.


Kaynak: