Narlıdere Belediyesi yanıtladı..,

25 Eylül 2018 Salı , 21:27
Okunma: 1917
0 Yorum

Bizde araştırıyoruz!

 

Geçtiğimiz günlerde,

“Meclis Gündemine gelen madde.., bize tanıdık gelince” başlığı altında bir haber yaptık,
 
 
Haberin içeriğinde Narlıdere Belediye meclis gündemine gelen maddede yer alan,
 
“6533 ada 5 parsel uygulama imar planı değişikliği hak. İmar Komisyonu Raporu”
 
Bildiğiniz üzere her belediyenin mecls gündemlerini teker teker tararız,
 
İlgili yerlere sorarız,
 
Önce sorularımızı sonra cevabı sizlere paylaşıyoruz,
 
Perşembe günü  konuyu tüm ayrıntılarıyla ele alacağız,
 
Sn yetkili
 
Aşağıdaki sorularımın İzmir defterdarlığı ve Narlıdere Belediyesi tarafından cevaplanmasını istemekteyim.
 
1-Narlıdere Belediyesi Eylül meclis gündeminde yer alan, 6533 ada 5 parsel uygulama imar planı değişikliği hak. İmar Komisyonu Raporunda yazan nedir?
 
2-Bahse konu alanın imar planında şimdiki durumu nedir yapılmak istenilen nedir?
 
3-Bahse konu parsel hazineye ait değil mi?
 
4-Plan değişikliğinden Hazinenin haberi ve oluru var mı?
 
5-Plan değişikliğini hangi kurum istemiştir?
 
6-Narlıdere İlçesi, Merkez Mahallesi, Narlıdere mevkiinde bulunan. Hazineye ait 6533 ada 5 Parsel numaralı 3.722.00 m2 yüzölçümlü, taşınmaz ile mülkiyeti Narlıdere Belediyesine ait 6533 ada 6 parsel ve 2.292.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanda, Narlıdere Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imar yetkisini kötüye kullanarak Hazine zararına sebebiyet verdikleri hakkında soruşturmanın neticesi nedir?
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin ve süresinde  cevaplanmasını talep ediyorum.
 
Başvuru Sayısı: 1801581652
 
Başvuru Tarihi: 30.08.2018
 
İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı 6533 ada 5 parsel yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmiştir. Narlıdere Kaymakamlık Makamı söz konusu parsel içerisinde İdari Bina ve Lojman yapılması yönünde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na talepte bulunmuş olup, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 08.05.2018 tarih ve E.26600 sayılı yazı ile 6533 ada 5 parselin Resmi Tesis Alanına dönüştürülmesi için plan değişikliği yapılmasını istemiştir.Söz konusu plan değişikliği önerisi Belediye Meclisimizin 01.06.2018 tarihli toplantısında incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmiştir. Belediye Meclisimizin 03.09.2018 tarihli oturumunda görüşülen 29.08.2018 tarihli imar komisyonu mazbatasında 6533 ada 5 parselin "Resmi Tesis Alanı"na dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinden görüş istendiği ve talep edilen görüş doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilmiştir.Ayrıca söz konusu parsel ile ilgili herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
Başvurunuz ile ilgili tüm işlemleri CİMER’in internet adresinden takip edebilirsiniz.
 
 
 

 
 
 


Kaynak: