Narlıdere Sahilevleri ve Altıevler'in

3 Temmuz 2019 Çarşamba , 22:55
Okunma: 1348
0 Yorum

Koruma amaçlı sit kararlarıyla ilgili..,

 
İzmir İli, Narlıdere İlçesi Sahilevleri ve Altıevler Mahallesinde bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 01.07.1999 tarih ve 8049 sayılı tescil kararı doğrultusunda alınan “koruma amaçlı 3. Derece sit kararları ile ilgili,
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen cevap verildiğini sizlerle paylaşmıştık,
 
“Başvurunuzda bahsi geçen alanın doğal sit alanı olması sebebiyle 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" doğrultusunda Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem olmadığı, talebinizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden sorulması gerektiği hususunda”
 
Bu kez sorularımızı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Narlıdere Belediyesine  ilettik,
 
Sorularımızı tekrar sizlerle paylaşmakta yarar görmekteyiz,
 
Sn yetkili
 
İzmir İli, Narlıdere İlçesi Sahilevleri ve Altıevler Mahallesinde bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 01.07.1999 tarih ve 8049 sayılı tescil kararı doğrultusunda alınan “koruma amaçlı 3. Derece sit 
 
1-Sit kurulu bu sit kararını hangi şartlarda kaldırdı koruma amaçlı imar planlarındaki parsel büyüklüklerinin kaç metrekare olması doğrultusunda bu karar alındı.
 
2-İzmir ili Narlıdere ilçesindeki 1/5000 ölçekli sit sınırlarında kalan parseller hangileridir, neden diğer parsellerden farklılık göstermiştir.
 
3-Bahse konu alan için eski Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur’un basına verdiği açıklamalarda 3. Derece sit olarak kalan yerlerde, 3000m2 küçük parseller olmayacak, sitten çıkarılan bölgede ise 1000 m2 küçük olmayacak şeklinde açıklamasıyla örtüşmeyen yapılaşmaların açıklaması nedir?
 
4-Bahse konu sitten çıkarılan bölgenin plan notlarının tarafıma yollanması.
 
Gelen cevapları sizlrle paylaşacağız,
 
 

 


Kaynak: