Nevvar Salih İşgören Vakfı..,

30 Kasım 2018 Cuma , 20:53
Okunma: 1966
0 Yorum

ile ilgili..,

 

Nevvar Salih İşgören Vakfı ile ilgili birçok yazı kaleme aldık,
 
Yazışmalar yaptık,
 
Yazışmalarımıza net cevap alamayınca,
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben, Vakıf kuruluş amacı dışında gayrimenkuller satmakta diye bir inceleme istedik,
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na 26.12.2017 tarihinde yapmış olduğumuz suç duyurusu sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan karar çıktı,
 
Çıkan kararı, pazar günü sizlerle paylaşacağız,
 
Öncelikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğumuz suç duyurusunu sizlerle paylaşalım.

 

 

TC

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

Nevvar Salih İşgören Vakfı Kurucusu Salih Recep İşgören’in İzmir 27.Noterliğinde düzenlettiği vasiyetnamesinde;

 

4. Sayfanın 6. Maddesinde, “Vakfın kuruluş malvarlığı vasiyetçinin vefat tarihindeki yerli ve/veya yabancı bankalardaki mevcut mevduatların toplam TL karşılığıdır. Ayrıca Vakfın kurucusu SALİH RECEP İŞGÖREN’in tapu ile sahip olduğu, tüm gayrimenkuller ile menkullerin (araç ve taşınır tüm eşyalar) satım hariç (taşınmazların satılması tarafımca tamamen yasaklanmıştır)  İşletilmesi veya kiralanmasından elde edilecek meblağın tamamı her ay anaparaya eklenerek faizlendirilir."

 

Salih Recep İşgören sağlığında ve hastaneden almış olduğu SAĞLIK KURULU RAPORU alınarak İzmir 27.Noterliğinde düzenlettiği vasiyetnamesinde yer alan SATILAMAZ hükmü var iken Nevvar – Salih İşgören Vakfı’na ait taşınmazlar satışa çıkartılmıştır.

 

Nevvar – Salih İşgören Vakfı anaparası ile alınan Menderes’te bulunan taşınmaz ve Buca’da bulunan taşınmaz satışının durdurulması gerekmektedir.

 

Ekte sunduğum gazete ilanı ile satışı yapılmak istenen taşınmazlar vakfın ana parası ile alınmıştır. Kaldı ki anaparası ile alınmasa dahi vakfın anaparasının faizleri ile alınmış taşınmazlardır.

 

Vakıf üyeleri tarafından satışı yapılmaya çalışılan taşınmazların alımında kendi paraları ile almadıkları ortada iken ve vakfın gelirleri ile alınan taşınmazlar SATILAMAZ.

 

Çünkü Vakfın kurucusu Salih Recep İşgören tarafından “İşletilmesi veya kiralanmasından elde edilecek meblağın tamamı her ay anaparaya eklenerek faizlendirilir.” İbaresi 27. Noterliğinde kayıt altına alınmıştır.

 

“Kurucu iradeyi yansıtan vakfiye ya da vakıf senetlerini Devlet organları dahil kimse değiştiremez.” Hükmü vardır.

 

“ Yargıtay 18. Hukuk Dairesi son yıllarda özellikle verdiği kararlarda vakıfların kurucu iradesine son derece önem veriyor ve bunun değişmesi noktasında verilen kararlarda da bozma veriyor.

 

18. Hukuk Dairesi vasiyetnamede de vasiyetname ile vakıf kuranın iradesinin öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini, buna aykırı herhangi bir vakıf senedi hazırlanarak vakfın kurulamayacağına hükmediyor”

 

 

 

Sonuç;

 

“Bu nedenle vakfiye ya da vakıf senedi vakfın kurucu belgesi olarak nitelendirilmekte ve bu belgede yer alan düzenlemeler hukuk kuralı etki, değer ve gücünde kabul edilmektedir. Dolayısıyla vakıf kurma işlemi tamamlandıktan sonra bu kurallar yalnızca vakfedeni değil, vakıf yönetenlerini, vakıftan yararlanacakları, üçüncü kişileri ve Devlet’i bağlar.” Hükmünden yola çıkarak, vasiyetnameye aykırı olarak satışı planlanan taşınmazların satışının iptaline ve bu satışı bu hükme rağmen yapanlar hakkında TCK ilgili maddeleri gereği cezalandırılmalarını istiyorum.

 

Temiz İzmir Derneği adına

 

Başkan Nivent Kurtuluş

 

 


Kaynak: