22.08.2016 00:03:49
Okunma: 3224
1 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Anlamakta zorlanıyorum inanın !!!

 
Kurban Bayramı yaklaşıyor, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler kurban satış yerlerinin izinlerini verirken yönetmeliğe göre mi veriyor?
 
Bugün ihbar üzerine, Buca Kaynaklar TANSAŞ ET ENTREGRE Tesislerinin hemen karşısında bulunan Kurban Satış yerini gezdim.
 
Kelimenin tam anlamıyla çağdışı bir ortam.
 
Kavurucu sıcak altında derme çapma hazırlanmış çadır desem çadır değil ne olduğu belli olmayan örtülerin altında, hatta örtü olmayan yerlerde, kurban edilecek hayvanlar daha kesilmeden can vermiş görüntüleri bir hayvan sever olarak beni çok üzdü.
 
Çağdışı yerde bulunan hayvan satıcıları da çok zor durumda, gördüğüm kadarıyla tuvalet yok, hayvan dışkıları her yeri sarmış insanın burnunun direği kokudan sızlıyor.  3. Büyükşehir olan İzmir’imize hiç yakışmayan görüntüler.
 
Daha henüz hayvanları %10 kısmı burada, doğu illerinden hayvan sevkiyatı olduğunda İzmirliler nasıl buradan hayvan pazarlığı yapacak. Ya kesimler nasıl yapılacak?
 
Evlerimizin bahçesinde de hayvan kesimi yasak!
 
Oysaki bu alanda hayvanlar hangi hijyen koşullarında kesilecek anlayabilmek pek mümkün değil.
 
Hayvan sahipleri tuvalet ihtiyaçlarını hemen yanında bulunan,   TANSAŞ ET ENTREGRE tesislerinden gideriyorlar. Nerden mi biliyorum? Bu adamlar nereye gidiyor diye, çağdışı ortamdan duvarı atlayıp, bende gittim. 
 
Çağdışı hayvan pazarından sonra, karşıma oldukça lüks bir tesis çıktı. Gerçekten her ayrıntı düşünülmüş. Veterineri var, alt yapı problemi çözülmüş, kafeteryaları var, kesimhanesi var, hayvanlar kesildikten sonra kanı dahil her şeyi aynı tesiste hayvan yemi olarak dönüştürülüyormuş. En önemlisi arıtma tesisi var iken neden 2. Bir kurban satış yeri yapılmakta?
 
Hadi desem tesisi küçük 2. Bir tesis gerekli. Bana kalırsa, Buca’nın tamamı değil de, Karabağlar, Gaziemir’inde tüm kurban kesimi ve satışını sağlayacak bir tesis.
 
Burada benim anlayamadığım çözemediğim bir rant mı var?
 
Elime geçen resimlerde, Buca belediye Başkanı ve Buca Kaymakamı bu tesisi de gezmiş.
 
 
Levent başkana ve Sn Kaymakama sormak istiyorum, yoksa bu tesisi beğenmediniz mi?
 
Ne oldu da hemen yanı başına bu çağdışı tesisin kurulmasına izin verildi? Aklım inanın almıyor!
 
Bu alan Baraj Havzasında değil mi? 
 
Bu soruyu, İZSU Genel Müdürlüğü’ne sordum. İZSU bu konularda çok duyarlı eğer baraj havzasında ise, Fügen Selvitopu derhal konuya müdahale yapacaktır diyorum.
 
Hayvanların atıkları havzalara zarar vereceği gibi, o bölge halkını da rahatsız edecektir.
 
Dedim ya anlamakta zorluk çekiyorum, gerçi ben İzmir’de hiçbir şeyi anlayamıyorum. Neden İzmir’e yakışır şeyleri yapmaktan imtina ediyoruz.
 
Diğer ilçelerde de durum aynı diyeceksiniz, biliyorum yıllardır kurbanla ilgi yazılar yazdım ama bu çok farklı derme çapma bir yerin yanında A Kalite bir yer olacak ve halkımız hijyen koşullarına uyulmayan bir yerden kurbanlarını alacak.
 
Eminim ki yetkililer bu konuya eğileceklerdir. 
 

   2016 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
 
Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Çalışmaları
Komisyonların çalışmaları
MADDE 5 – (1) Komisyonlar tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılır:
a) İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 12 Eylül 2016 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine getirme noktasında gerekli tedbirleri alır.
ç) Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanır, çevresel riskleri en aza indirerek varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilir.
d) Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar yerleri kurban kesim yerine dönüştürülür.
f) Kurban satış yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılır.
g) Kurban satış yerleri etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.
ğ) Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir. Ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.
h) Kesim alanı ve çevresine evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınmalıdır.
ı) Kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etler hemen teslim edilmeli, bu sağlanamadığında gerekli saklama koşulları oluşturulmalıdır.
i) Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler alınır.
j) Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınır.
m) Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurban Hizmetleri Kapsamında Alınacak Çevresel Önlemler
Çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler
MADDE 14 – (1) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler tarafından ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul kararları ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, 15 inci maddede belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak Komisyona sunulur ve uygulanır.
Kurban satışı ve kesimi yapılacak yerlerin fiziksel özellikleri ve uyulması gereken kurallar
MADDE 15 – (1) Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışında Komisyonlarca şehrin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğer alanlarda kurban satış yerleri belirlenir. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve bu satış yerlerinin dışında diğer yerlerde satışına müsaade edilmez.
(2) Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru ve benzeri alt yapısı olan yerler hazırlanır.
(3) Kesim yerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur.
(4) Kurban satış ve kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine ve araçlardan indirilmesine uygun rampalar yapılır.
 (6) Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkanına sahip, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunan mekanlar seçilir, atık sular çevreye bırakılmaz, yeterli miktarda aydınlatma ve havalandırma sağlanır.
(7) Hayvan dışkıları ve benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice bağlanır ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilir.
(8) Satış yerlerinin temizlenmesi ve atıkların alınması belediyelerce her gün yapılır.
(9) Belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurur.
(10) Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınır.
(11) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve konteyner bulundurur.
(12) Belediyeler atık konteynerleri dolmadan ve toplanan atıkları sıkıştırmadan bertaraf alanına ulaştırır.
(13) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanları tartmak için kantar bulundurur.
(14) Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu yaptırılır. Yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.
(15) Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanır ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülür veya uygun bir yerde yakılarak imha edilir. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
 
 
 
 
 
 
 

 

Etiketler:

Misafir - 23.08.2016 13:24:53

  • Cesamin Özkan
  • Az gelişmiş ülkelerin sosyal demokrat ad altında görev kapmış olanları da bu seviyeden nasiplenmiş olanlardan oluşuyor. Türkiye gelişmişliğini Atatürk ten sonra gerekeli biçimde sürdürebilir halde tutsaydı bu gün yol kenarlarında boş arazilerde eli baltalı insan görünümlü katliamcıları görmezdik. Buca belediyesinin Türkiye nin bu genel görünümüne uyumlu olması yadırganacak bir durum değil. Her zaman söylerken yine söylemiş olalım, bizim gibi ülkelerde sosyal demokrat yapılar yani partiler göreve taşıyacakları adamların halkın ortalama seviyesinde mutlaka yukarıda olması en az olması gerekendir. Aslında Cumhuriyetin ilk yıllarına baktığınız zaman yönetsel kadroların avrupa medeniyetlerinin üzerinde seyreden insanlarımızdan olduğunu görürüz. Yozlaşan ülkemizde sosyal demokrat alanlarda yoz kültürlü kişilerin önlerinin mutlaka kesilmesini sağlamamız gerekiyor. Onun yolu da siyasetin mevcut kirli yapısının itici hale getirdiği bu alana gerçek sosyal demokrat kültürlü yetkin kişilerin mutlaka girmesidir. Eğer o değerli kişiler rahatlarını düşünerek bu alanlara girmez iseler işte ortalık bu halkımızın ortalama zekasının altınd seyreden kurnazların cenneti olur. Lütfen artık her aydınlanmış insanlarımıza sesleniyorum, bizim yönetildiğimiz alanlara bize layık olanları taşıma adına siyasete dalınız ve oralarda oturmayı bırakın kapısının önünden geçemeyecek kişileri hak ettikleri alanlara doğru süpürmeyi başlatınız.
  • Yazarın Diğer Yazıları