03.05.2013 12:39:24
Okunma: 5598
1 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Arena'da etkinlik ya-pı-la-maz

Arena işletmesi için 2012 yılından bu yana, Bayraklı Belediyesi, Bayraklı Kaymakamlığı, Arena’nın iştigal konusu ile ilgili bir ruhsat yazısını yollayamadı. 
 
İzmir Valiliği, en azından Arena işletmesinin bulunduğu alanın YAĞ DEPOSU olduğunu içeren bir yazı yolladı.
 
14.01.2013 tarihli dilekçeme İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 11609830-517.02-8695 Sayı 16.04.2013 tarihli tarafıma bildirilen yazıda;
 
"1057 ada 1-2 parsellerde yer alan ARENA İşletmesinin dilekçede yer alan iddiaya istinaden, üst düzey yemekler ve konserler verilen binası,  1 no’lu parselde bulunan ve güncel tapu kayıtlarında “Yağ Deposu” olarak kayıtlı olduğu ve Ruhsat Belgesine Belediyesince gönderilen bilgi ve belgeler içerisinde rastlanmadığı ancak 1941 yılına ait kadastro kayıtlarında söz konusu bina için “yağ deposu” ifadesi yer aldığı, bina 1972 yılında onaylı halihazır paftalarında ve 1975 yılı hava fotoğraflarında yer aldığı.

1 parselde yer alan “ yağ deposu” nitelikli binada her ne kadar ruhsat belgesine rastlanılmamış olsa da, 1984 tarihli 2981 sayılı İmar Affı kanunun geçici madde 2a fıkrasına istinaden 6785 sayılı imar kanunun yürürlüğe girdiği 17 ocak 1957 tarihinden önce yapılmış binalar imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılar olarak kabul edildiği" belirtiliyor.
 
Arena adlı işletmenin bulunduğu binanın yapı kullanım izni ya da bina ruhsatı var mı diye sorgulanmadığı halde, her nedense ısrarla bu konuya değinilmemiştir.
 
Şimdi akıllara şu soru geliyor, “yağ deposu"nda  hala nasıl oluyor da binlerce kişinin katıldığı konserler düzenlenebiliyor?
 
Tarafıma gelen cevaptan da anlaşılacağı üzere bu binalar konser ve herhangi bir etkinlik düzenlemeye uygun değil ve işletme ruhsatsızdır. 
 

 

Etiketler:

Misafir - 04.05.2013 11:01:44

  • Toplumsal Duyarlık
  • Önemi böyyüklerimizce kolay algılanmayacak ama çok çok önemli bir konu. Konunun iyi algılanabilmesi için , geçmişte okuduğunuz, "diskotekde yangın 250 kişi yaşamını kaybetti" gibi haberleri anımsayın. İmar yönetmelikleri neden vardır?, Bunlara uygun yapım neden kontrol edilir de kullanma izni verilir, işte tam da bunun için ve benzerleri için. Arenadaki konserlerde izleyicilerin güvenlikleri için ne gibi sistemler gerekmektedir, bunlar sağlanmışmıdır? İzleyiciler örneğin bir yangına karşı güven içerisindemidirler, yoksa Allaha mı havale edilmiştir can güvenlikleri? Nivent hanım hepimizden duyarlı ve akıllı da, bir de biz onu anlayacak düzeyde olsak.
  • Yazarın Diğer Yazıları