25.08.2013 00:39:36
Okunma: 5643
1 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Ben uyarmıştım (2)

 Ben uyarmıştım başlıklı, kaleme aldığım yazımı bir buçuk yıl önce yayınlamışım.  “Bu Planlar Geçerse Başkan Yine Bilmiyorum mu Diyecek?” diye. Okurken inanın bende çok şaşırdım, kaleme aldığım yazının devamı ise bir o kadar şaşırtıcı! Çünkü o zamanlarda Aziz Kocaoğlu ve meclis üyelerini uyarmışım, yapmayın etmeyin diye. Kırmızı ile yazılan yazılar bugünün yazılarıdır.

 
Yazının devamını yine noktası virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşıyorum.
 
Gelelim meclis gündemindeki 6. Maddede yer alan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Orta Öğretim Tesisleri Alanı” olarak belirlenmiş olan, İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 46 pafta, 198 ada, 165 parselin “Özel Eğitim Tesisi” olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi...
 
Bu plan yanılmıyorsam Büyükşehir Meclisi'nden 11.07.2011 Tarih ve 05.622 sayılı kararı ile onanmıştı, Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı'nın 19.07.2011 Tarihli yazılarında olumsuz görüş bildirmesi üzerine, defalarca bu konuyu aşabilmek adına yazışmalar devam etmiş. 30.12.2011 Tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yine olur alamamışınız?
 
Planlama Daire Başkanlığı kurum görüşlerini almadan mı planlıyorlar, diye sorsam!
 
Bu parsel resmi kurumlar için ayrılmış iken, devlet resmi okul yapabilecekken, SİZLER SOSYAL DEMOKRAT BİR PARTİNİN BELEDİYESİ DEĞİL MİSİNİZ?
 
Kamunun malını nasıl özele çevirirsiniz?
 
Sonra demezler mi? Kamunun ihtiyaçları dururken, nasıl özele verdiniz diye?
 
Kaç kişi çocuğunu, özel okula yollayabilir? Nüfus hızla artıyor, yarın bu alanda, FAKİR GARİP GURABA okul ihtiyacı hâsıl olduğunda özel okula mı gidecekler?
 
Bu planı ANAYASA MAHKEMESİNE götürmek lazım!
 
Meclis gündeminin 30. Maddesi yine benim itiraz ettiğim lakin itirazımı oybirliği ile ret etmişler, “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar (Orman+Koru+Maki)”, “Tarım Alanları (Zeytinlik+Meyvalıklar)”, “Ağaçlandırılacak Alanlar” plan kararlarının iptal edilecekmiş
 
Edilecekte nasıl edilecek elbet tarafıma itirazımın neden ret olduğunu açıklayıcı bilgi gelecektir. Onama sınırı içi boş bırakılan böyle bir planlama tekniği var mıdır diye, tekrar, tekrar sorsam. Burada hangi KAMU YARARI oluştu da böylesine bir karar aldınız?
 
Bu üç plan bana göre çok tartışılacak planlardır. Bu planlar yetkili merciler tarafından incelenmelidir diyorum.
 
Uyarmıştım dinlemediler, meclis oylamasına da gitmiştim görmezden geldiler, planlara askı süresinde itirazlarımı yaptım dikkate almadılar, “itirazınız meclis kararı ile uygun bulunmadı” dediler. Bana başka çare bırakmadılar, son çare yetkili makamlara şikâyetimi yaptım. Şimdi de hangi plan için hangi belediye başkanı, hangi meclis üyesi ceza aldı diyorlar!
 
Gelelim geçen ay OYBİRLİĞİ ile geçmiş plana,
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 11.02.2012 Tarihinde meclisten geçirilen, Urla ilçesi, İskele Mahallesi, Kalabak Mevkii, 32 ada, 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 93, 94 nolu parselleri kapsayan alanın 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 8535) Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi. 
 
Peki, hiç aranızda tartışmadınız mı? Bu alanları konut alanına döndürürken, küçük ölçekteki yeşil alanların gösterimi zaten 25.000 ölçekte yer almayıp, konut alanları içinde gösterilmekte bunu ben bile bilirken sizler nasıl bilmezsiniz? Söz konusu parsellerde kooperatif sınırına göre değişen, kıyı kenar çizgisinin dışında kalan parsellerde hem 3194 sayılı İmar Kanunun 27. Maddesi ne aykırı olarak yeşil alan kaldırılmış hem de yeni konut alanlarının getireceği nüfusun donatı alanları düşünülmemişken nasıl planlarsınız? Meclis üyeleri de bu planlamayı nasıl OYBİRLİĞİ ile geçirirler.
 
Şimdi bu planın incelenmesi için yetkili makamlara bildirdim, plan uygunsa elbet inceleme sonucu plan aynen geçer, eğer plan uygun değilse OYBİRLİĞİ ile karar veren meclis üyeleri hep birlikte yine savunmalarını yazarlar. Savcının karşısında da BİLMİYORUM derler!
 
Bu plan içinde itirazlarımı yaptım ve yine itirazım kabul görmedi, acaba sırada bu plan mı var? 
 
Son sözüm İzmir Büyükşehir Belediyesi nazım imar planı çalışanlarına bu planları nasıl bu şekilde meclise kadar getirebiliyorsunuz, bu meclis üyeleri savcının karşısında hesap verirlerken, sizlerin hiç mi suçu yok?
 
Sizlere daha önce yayınladığım yazının lignini veriyorum, lütfen bakın ki kaleme aldığım yazımın bugün yazmadığımı anlayın. 
 
http://curukelmaci.blogspot.com/2012/03/bu-planlar-gecerse-baskan-yine.html
 

Etiketler:

Misafir - 26.08.2013 13:56:09

  • RÜŞVETİN BELGESİ
  • İMAR PLAN DEGİŞİKLİKLER OLAGAN ÜSTÜ DURUMLARDA YAPILAN ,ZARURETEN DOGAN UYGULAMALARDIR,ESAS OLAN BÜTÜNSEL PLANLARDIR,EGER BELEDİYELER GENEL PLAN YAPMAYIP,PLAN DEGİŞİKLİKLERİNİ GENEL KURAL HALİNE GETİRDİYSELER,RÜŞVETİN, YOSUSLUGUN İÇİNE BATMIŞLARDIR.
  • Yazarın Diğer Yazıları