28.09.2013 12:46:30
Okunma: 6055
1 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Daha ne diyeyim bu satış USULSÜZ!

Belediyeler belediye şirketleri kurarak, “özel hukuk hükümlerine göre kurulu bağlı kuruluşları”  hukuken doğru değildir. Özel hukuk hükümlerine göre kurulanlar kuruluş değil iştiraktir.” Belediye şirketleri artık (ihale, Sayıştay denetimi, memur mevzuatı vb) tabi kılınmışlardır. Oysa ilk kuruluşlarında bu mevzuata tabi olmayıp, şirket mantığına benzer şekilde düşünülüp örgütlenmişlerdi.
 
Şimdi artık belediye şirketleri denetime açık, peki nasıl olurda halen özel hukuk kuruluşuyuz diye bilgi edinme sorularını bile yanıtsız bırakma eğilimindeler bunu anlamak mümkün değil.
Sitemizde, Merbel A.Ş’nin 30 Eylül tarihinde yapacağı ihalenin Resmi Gazete’de çıkan ilanını yayınlamamızla birlikte ortalık karıştı. Konak CHP ilçe Başkanı toplantı düzenledi, Hakan Tartan meclis üyeleriyle görüştüğü toplantıda yumruklaşmalara varıldı.
 
Peki, sonra ne oldu ihale iptal mi oldu? Hayır!
 
Meclis üyeleri Mardin seyahatine gitti, Bu seyahatin amacı neydi?
 
Konak Meclis Üyeleri’nden Ahmet Doğan 5. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ya diğerleri?
 
Belediyeye ait taşınmazın satılması, aslında kanun ve mevzuata dolanma suretiyle bertaraf edilmesi dışında hiç bir amaca hizmet etmediği aşikârdır.
 
Belediyenin kendi şirketine ayni sermaye gibi gösterilerek intifa hakkı, uzun süreli kiralama ya da mülkiyetin doğrudan devri suretiyle kendi ukdesinden çıkardığı taşınmazları irdelediğimiz de;
Söz konusu taşınmazların rantabl, popüler ve fevkalade değerli niteliklere haiz taşınmazlar olduğunu görürüz.
 
Siz hiç gördünüz mü kar yapmayan taşınmazların bu suretle devri söz konusu olduğunu? Buradaki asıl amaç belediye şirketleri özel hukuk tüzel kişi olduklarından mevzuatın ön gördüğü, gerek ihale mevzuatının gerekse kamu mevzuat hükümlerine tabii olmadığından özel hukuk hükümlerine göre serbestçe bu mallar üzerinde uydurma ihale şartnameleriyle 3. kişilere daha kolay menfaat sağlamak değil midir?
 
NİYE BELEDİYENİN UKDESİNDEYKEN SATILMAMIŞTIR? Asıl bu sorunun yanıtı her şeyi açıklamaktadır.
 
Emlak istimlâk müdürü, meclis kararına bakmamış mı? Meclis kararında, ne diyor, Emlak istimlâk müdürü ne yapıyor?
 
Merbel A.Ş’nin Müdür’ü Fatih Bey’i, telefonla aradım bu satış usulsüz dedim, “usulüne uygun” dedi.
 
İntifa hakkı var dedim. “Usulüne uygun” dedi.
 
İhale ilanı 21 gün önce olması gerekirken siz 20 gün önce çıkardınız dedim. “Usulüne uygun” dedi.
 
Meclis kararında açık zarf usulü kararı var siz kapalı zarf usulü çıkardınız dedim. “Her şey usulüne uygun” dedi.
 
İhale teminatı %25 ile çıkmışsınız, İzmir ilinde kaç kişiden çıkar 5 milyon TL teminat yatıracak dedim, “usulüne uygun” dedi.
 
Bu satış yargıya taşınır, sonra ben demiştim demek istemiyorum dedim. “Siz meraklanmayın her şey usulüne uygun” dedi.
 
YA USULÜNE UYGUN DEĞİLSE NE OLACAK? SATIŞ İPTAL OLACAK!
 
O zaman ne diyeceksiniz? Biz usule uygun dedik ama değilmiş mi diyeceksiniz?
 
Aklınızı başınıza alın yanlıştan dönmek erdemdir beyler!
 
Sizler intifa hakkı ne demek bilmiyor musunuz? Tapu belediyenin üzerinde kalır, intifası yani kullanım hakkı kiralama hakkı Merbel A.Ş de kalır.
 
Kiralık arabayı satabilir misiniz? Sadece kullanım hakkı sizdedir.
 
Altın yumurtlayan tavukla eş değer olan, benzin istasyonu satışını engellemek kamu menfaatini korumak adına, Balçova Tapu Müdürlüğü’ne mail attım, tapu müdürüyle telefonla konuştum, inisiyatif kullanın bu satış işlemi yanlış, hukuk komisyon raporları ile meclis kararı birbirini tutmuyor dedim. 
 
Son sözüm Merbel A.Ş yöneticilerine bu ihaleden vazgeçin, artık belediye şirketleri Sayıştay Denetimine tabii sonra canlarınız çok sıkılır diyorum. 
 
Daha ne diyeyim bu satış USULSÜZ nokta.  
 
İşte o dilekçe:
 

 BALÇOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE


İzmir İli Balçova İlçesi Tapunun 6165 Ada 5 parsel sayılı taşınmazı ve aynı zamanda Balçova Fahrettin Altay Meydanı Üçkuyular pazaryeri olarak bilinen yerin yanındaki Shell Akaryakıt istasyonu “arsa” sı; Konak Belediyesi Meclisinin 06/08/2012 tarih ve 144/2012 no.lu kararı ile, %99,9 sermayesi Konak Belediyesine ait olan Mer-Bel A.Ş. ‘ne Türk Ticaret Kanunun 127.Maddesi gereğince “ayni sermaye” olarak devredilmiştir. Dilekçem ekinde görüldüğü üzere, Meclis Çalışma Komisyonundan gelen öneri doğrultusunda Meclisce karar alınmıştır.
Oysa; Konak Belediyesi yetkili mercilerince, 06/08/2012 tarihinde oybirliği ile kabul edilen ve “ayni sermaye” ile devri yapılan 6165 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz kararı yanlış yorumlanmış ve mülkiyeti Konak Belediyesine ait ilgili ada ve parsel üzerindeki taşınmazın “intifası” verilmesi gerekirken “mülkiyeti” Mer-Bel A.Ş. verilmiştir.
Konak Belediyesi taşınmazlarından sorumlu mülkiyet alım ve satım imza yetkisine sahip ilgilileri tarafından farklı yorumlanarak yapılan yanlıştan “acilen” dönülmesi gerektiği kanısındayım.
Şöyle ki;

24/09/2013 tarih 5.İdare Mahkemesi 2013/1320 Esas no.su ile Konak Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Ahmet DOĞAN tarafından açılan dava konusu da yukarıda bahsi geçen konudan ibaret olup; Yargı sürecine de giren, “söz konusu şirkete sadece Türk Ticaret Kanunu 127.Maddesi ( d ) fıkrası gereği intifası verilmesi gerekirken” Müdürlüğünüz vasıtası ve aracılığı ile “mülkiyetin devri” yapılması söz konusudur.
Ceza-i, mali ve hukuken olumsuz sonuçlar doğuracağı kanısına vardığım, konunun takibini itina ile takip edeceğim sözünü vererek; Müdürlüğünüz yetkili kurumlarınca “mülkiyet devri”ne izin veren (zannedilen) yanlıştan dönülmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Ayrıca; Usule aykırı Mülkiyet Devri yapılan 6165 ada 5 parsel sayılı taşınmaz Mer-Bel A.Ş. 30/09/2013 tarihi saat 13:00 itibarı ile 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi (kapalı zarf usulü) gereğince ihalesi yapılacak olup; Yasal süre sonunda söz konusu parsel “el” değiştirecek ve daha da karmaşık hal alacak olup; Yasal sorumluluklarınız gereği taraf olacağınız bilgisine paylaşmaktayım.
İş bu gerekçeler doğrultusunda, Müdürlüğünüz yetkili birimleri tarafından “sadece intifa hakkı” verilmesi gereken söz konusu arsanın “mülkiyet devri”nin iptali konusunda gerek duyulan çalışmaların yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Nivent Kurtuluş


Ek: 1)Söz konusu yere ait Konak Belediyesi Hukuk Komisyonu Kararı.
    2) Hukuk Komisyon Kararına istinaden alınan Meclis Kararı
    3) Türk Ticaret Kanunu 127.Madde içeriği.
 
 

Etiketler:

Misafir - 09.10.2013 20:50:35

  • Av.Ahmet Ömer KİBAR
  • Elinize, yüreğinize sağlık azimli ve bilinçli bir mücadele tebrikler.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA DA BİR DİLEKÇE YAZARSANIZ "NOKTA ÜNLEME DÖNÜŞÜR" diye düşünüyorum.Saygılar.
  • Yazarın Diğer Yazıları