17.04.2013 22:34:38
Okunma: 4443
0 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Daha ne kadar bekleyeceğiz?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, 5.5 km uzunluğunda Üçyol-Üçkuyular metro hattı yapım işlerine 2005 yılında başlanılmış olmasına karşılık yapım çalışmaları halen tamamlanamamış olup işin ne durumda olduğu ve ne zaman işletmeye alınabileceği konusunda hiç kimsenin bilgisinin olmadığının farkındayız.

Her ne kadar, bizlerden gizlenilmeye çalışılsa da, durum ortada.
 
Amacımız, İzmirlilere saygısızlık kabul ettiğimiz, hiç de normal olmayan bu durumun nedenlerinin bütün yönleri ile açıklığa kavuşturularak, en kısa sürede belirsizliklerin giderilmesine,  hattın daha önce kamuoyuna ifade edildiği gibi bir programa göre tamamlanarak işletmeye açılmasına katkıda bulunmaktır.
 
Önce konuyu çok kısa olarak özetleyelim. 
 
2005 yılında başlanılan yapım çalışmalarında ilk yüklenici firmanın 2007 yılında işini bitirmesi beklenilirken iş yapamaz duruma düşmüş, sözleşmesi fesih edilmiş. 
 
2007 yılında yapılan ihalede işi alan firma da benzer şekilde 2009 yılı ortalarında işini bitirmesi gerekirken iş yapamaz duruma düşerek sözleşmesi feshedilmiş. 
 
Daha sonra ikmal işleri iki ayrı kısım halinde ihale edilmiş ve 2011 yılında sistemin tamamlanarak işletmeye alınması hedeflenmişti.
 
İçinde bulunduğumuz 2013 yılındaki durum şöyledir...
 
İkmal inşaat yüklenicilerinde bir tanesi, yüklenimindeki İzmirspor ve Hatay istasyonları 2012 yılı sonlarında işletmeye almış, ancak Bakanlar Kurulu kararı ile ödenebilecek ölçekte fiyat farkı taleplerini gündeme getirmiş bulunmaktadır. 
 
Diğer üç istasyon yapımını üstlenmiş olan ikinci yüklenici ise henüz işlerini tamamlamamıştır. Ancak o da Bakanlar Kurulu kararı gerektiren ölçekte fiyat farkı talebinde bulunmuştur. 
 
Ne var ki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülerek Bakanlar Kurulu'na iletilen talepler ile ilgili olarak uzun bir süre geçmiş olmasına karşın henüz bir sonuç alınamamıştır.   
 
Bu noktada İzmirliler adına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bakanlar Kurulu'na aşağıdaki soruları soruyoruz.
 
Bu konuların İzmir halkı adına izlenmesi, ilgili kamu görevlilerinin yeni projelerde benzer hataları tekrarlamaması yönünde çok daha gayretli olmalarını sağlayacaktır.
 
Umarımız bu soruları sorma ve yanıtını alma hakkımız teslim edilir ve kısa sürede doyurucu açıklamalar yapılır...
 
1 - Yüklenicilerin bu özellikli işi yapabilecek deneyimli firmalar arasından seçilmiş olmaları esastır. Kamu İhale Yasası'nda ve buna bağlı ihale dokümanlarında sarih hükümler yer almaktadır. Hal böyle iken inşaat nasıl olup da işi yapma yeterliği olmayan firmalara teslim edilebilmiştir?
 
2. Jeoteknik etüdlerin yetersizliği ve bunlara bağlı ortaya çıkan hatalar uzun bir süredir bizlere ulaşmaktadır. Bunlar ne ölçüde doğrudur?
 
3. Bakanlar Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülmüş keşif artışlarını hangi nedenler ile sonuçlandırmamaktadır?  Neden olunan gecikmelerin  İzmirlileri de cezalandırmak olduğu çok açık iken neden bu tutum içerisinde olabilmektedir?  İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AKP İzmir milletvekilleri bu konuda neden sonuç alıcı girişimlerde bulunmamaktadırlar? Bakanlar Kurulu tarafından konunun incelenmesi süreci devam ediyor olsa dahi bu konuda anlaşılır açıklamalar yapılması en azından İzmir halkına saygının gereği değil midir?
 
Böylesine kusur dolu bir süreçte hatası olanların ortaya çıkarılmaları ve gereğinin yapılması elbette esastır.
 
Ancak son derece nettir ki gerçekleştirilmekte olan büyük ölçekli yatırımların en kısa sürede tamamlanması öncelikli gerekliliktir. Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Bakanlar Kurulu'nun sorumluluklarının bilincinde olarak konuya gereken önemi vermelerini; İzmirlilerin mağduriyetlerini gidermelerini beklemekteyiz.
 
Bu konu ile ilgili Temiz İzmir Derneği elbet sessiz kalmayacaktır. Hatay’da yaşayan esnafın ve İzmirlilerin metroya binme hakkı daha ne kadar belirsizliğini koruyacak?
 
“Birgün bakmışız metro açılmış” söylemleriyle daha ne kadar bekleyeceğiz?
 
 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları