01.11.2019 20:40:28
Okunma: 2588
1 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
MÜLKİYET HAKKIMIZI KİMSE ELİMİZDEN ALAMAZ!!!

 

Karşıyaka Bostanlı’daki yatık binalar için Valiliğin tahliye kararı alındığını herkes basından takip etti,

Bahse konu alan, Karşıyaka’nın, hatta İzmir’in kupon yerlerinden biri,

Bu alanda, şahsıma ait bir dairem var,

Dolayısıyla süreci çok iyi biliyorum,

Dün akşam komşularım beni aradı, 

“Nivent Hanım zabıtalar geliyor, evlerinizi mühürleyeceğiz, hemen boşaltın dairenizi diyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık, bu kış kıyamette nereye gideriz, neden yaz aylarında, bizleri uyarmadılar lütfen gelin ve birlikte hareket edelim”

Bu binanın hemen hemen ilk sahiplerinden biriyim, yıllardır yıkım konusu gündeme gelmekte, toplantılar yapılmaktaydı,

Neden şimdi ve neden kış ortasında insanlar mağdur edilmekte sorusuna yanıt arıyorum,

Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak zamanında, yanılmıyorsam 2010 tarihinde,

“ÖZEL PROJE ALANI" ilan edilmiş,

Özel Proje Alanı ne demek derseniz,

“Özel proje alanı olan bölgeler; fiyatları yüksek olan bu nedenle vatandaşa tebliğ edilmeyen; belediye olarak projelerin geliştirileceği bölgeler olarak ifade ediliyor. “

Bu alanların RANT DEĞERLERİ YÜKSEK olan yerler demek,

Yani birçok kişinin iştahını kabartmakta!

2010 yılından bugüne, aradan 9 yıl geçmesine rağmen, bir plan yapılmamış,

Sözün özü burada yaşayan kat maliklerini, PLANSIZ BIRAKMIŞLAR,

Madem plan yapmadınız, o halde bizlere hakkımız olan eski imar durumuzu verin,

Bu durumda, bizlerin KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKIMIZI elimizden aldınız,

Bu durum KAT MÜLKİYET KANUNU'NA AYKIRI,

Tam yargı davası açılması gerek, 

Uğranılan zararın tazmini, faizi ile karşılanayan zarar niteliğindedir,ödemeyle karşılanamayan bir zarar var ortada, metezoru bir işlem yapılmakta, ÖZEL PLANLAMA ALANI denilen yere,  9 yıldır herhangi bir işlem yapılmadığı gibi RİSKLİ YAPIYA sokulması, MÜLKİYET HAKKININ TECAVÜZÜDÜR.  Uluslararası Evrensel Hukukça kabul görmüş Mülkiyet Hakkına dokunulmyacağı, Mülkiyet hakkına hangi nedenle olursa olsun, Kamusal bir görevin ihmali var ise, o zaman devlet bunu tanzim etmek zorundadır. Kim Kamu Otoritesi, Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tanzim etmek zorundadır. Bu yüzden dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlgili belediyelere dava açmak zorunda kalacağız.

Öyle ya yıllardır, bizleri plansız bırakan, Karşıyaka Belediyesi bizlerin zararını TANZİM ETMEK ZORUNDA!,

Kış ortasında, "ben binanızı mühürledim hadi çıkın" demekle OLMAZ!

Bahse konu alanda bulunan kat maliklne,  hadi çıkın başınızın çaresine bakın denilmekte,

Bittimi hayır daha çok yazacaklarım var,

Son olarak MÜLKİYET HAKKI NEDİR ONA BAKALIM,

Mülkiyet hakkı ne demektir?

T.C Anayasası 35. maddesi'nde "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz" olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre ise; "Her gerçek veya tüzel kişi mallarından yararlanmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Herhangi bir kimse ancak kamu yararı gereği olarak ve kanunun ön gördüğü koşullar ile devletler hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde mülkünden mahrum edilebilir. Herkes, yasal şekilde elde ettiği mülküne sahip olma, kullanma, elden çıkarma ve miras bırakma hakkına sahiptir. Bunların kaybı karşılığında zamanında adil bir tazminat ödenmesi koşulu ile kamu menfaati nedeniyle veya yasada öngörülen koşullar çerçevesinde yapılması dışında hiç kimsenin elinden mülkü alınamaz. Mülkün kullanımı, kamu menfaati için gerekli olduğu ölçüde yasa ile düzenlenebilir." şeklinde tanımlanan mülkiyet hakkı; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin birinci kuşak hakları içinde de yer alıyor.
 

Etiketler:

Misafir - 01.11.2019 21:30:12

  • Yeni Fuar Otaban kenarı Aktepe Mah.Sakini
  • MÜLKİYET HAKKIMIZI KİMSE ELİMİZDEN ALAMAZ!!! Siz öyle sanın Nivent hanım hele gariban yoksul alt sınıf sanız gözünüzün yaşına bakmazlar KAMULAŞtırma adı altında elinizden alır gecerler hemde öldü pahasına verdikleri para ile aynı mahallede bir arsa dahi alamayacağınız bedelle.
  • Yazarın Diğer Yazıları