08.06.2013 15:02:37
Okunma: 5704
2 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Narlıdere'de bunlar soruşturuluyor

 

“Narlıdere Mahkemelik” yazımın ikinci bölümüne başlamadan önce, Abdül Batur’un basına yaptığı açıklamalara dikkat çekmek istedim.

 
“Son bir buçuk senedir bize de akıl almaz şekilde müfettiş geliyor. Verilemeyecek hesabımız yok bizim. Kaç dönemdir kaç denetleme geçirdik. Bir şey bulunmamış.”
 
Peki, bu iddianamede geçen maddeler nedir? 
 
Yorumsuz devam edelim dünden kalan iddianamedeki maddelere;
 
4) Alman TAKEV İlköğretim Okulu ve lisesinin imar planlarına aykırı olarak parsel içinde yer alan yapı yaklaşma sınırının ihlal edilmesi ile oluşturulan ruhsatsız yapılaşmalar ve süs havuzu, son kat açık terasın kapatılması, cephesel değişiklikler vb gibi imar mevzuatına aykırı tüm yapılaşmalara ilişkin ilgili idaresince 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Ve 42. Maddelere uygulanması gerektiği halde uygulanmadığı, daha sonra ilaveler yapıldığı halde Narlıdere Belediyesince her hangi bir işlem yapılmadığı anlaşıldığından, bu olayda, Abdül BATUR ve Ali Ulvi DÜLGER’in sorumlu olduğu.
 
5) İzmir Narlıdere ilçesinde bulunan,  Çoban Yıldızı, Talles, Çakıl, Patika, Kaçamak, Sefa Bahçesi, İstanbul Balık Kafeterya, Şen Mantı Evi, taka Balık Evi, Deniz Yıldızı, Mandalin Altı, Le Mekane, Bahçe Arası isimli toplam 14 adet içkili restorantların insan sağlığına ve umuma açık yer olma niteliğine uygun olup olmadığı belirlenmeden bu yerlerde açılan işyerlerinin iş yeri açma ruhsatı almaları mümkün olamayacağından bunlar hakkında yasal işlemler yapılmakla beraber buraların yapı ve oturma ruhsatlarının aranması gerektiği, bu nedenle imar mevzuatına aykırı durumda olan işyerlerinin çalıştırılmaması gerekirken bunlar hakkında sadece işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden işlem yapılarak bu yerlerin bina olarak inşaat ve oturma ruhsatlarının aranmamasından ötürü görevi ihmal edildiği, bu olayda, Abdul BATUR’un sorumlu olduğu.
 
6) İDEA Yapı San.ve Tic A.Ş tarafından yapılan Yenikale evleri projesindeki A-B-D-E ve G adaları (6482 ada 3 parsel- A adası 6514 ada, 2 parsel- B adası 6500 ada, 1 parsel- D adası, 8119 ada, 1 parsel E adası ve 6502 ada, 1 parsel- G adası) için 27.03.2000 tarihli 34 numaralı meclis kararında h;max serbest kullanılabilmesinin ön şartı olarak tek ada tek parsel olma koşulu getirildiği, bu ön şarta rağmen A ve B adaları tek ada tek parsel olmadığı için bu adalarda A-/ (ayrı nizam 7 kat) yapılaşma koşulu uygulanması gerekirken h max: serbest koşulu sağlanarak 10 katlı hatalı ruhsat düzenlendiği, A-B-D-E ve G adaları için düzenlenen inşaat ruhsatlarının hatalı olması nedeniyle D adası için ilgili idaresince düzenlenecek olan yapı kullanma izin belgesinin bu haliyle düzenlenmemesi gerektiği ayrıca söz konusu diğer A-B-E ve G adalarındaki ruhsatların htalı olmasına istinaden bu adalardaki bağımsız bölümler için düzenlenen “yapı kullanma izin belgeleri” nin de hatalı olduğu, çekme mesafelerine uyulduğu, buna rağmen bu adalar için 27.03.2000 tarihli ve 34 numaralı meclis kararı ile belirlenen tek ada tek parsel olma ve maksimum brüt inşaat alanı sınırına uyulma ön şartı ile h max serbest koşulu getirildiği, ancak bu adaların tümünde (B adası hariç) brüt inşaat alanı sınırının aşıldığı ve A,B adalarında, tek ada tek parsel olma koşulu sağlanmadığı halde h. Max serbest koşulu ile hatalı ruhsatlandırıldığı, bu nedenle söz konusu A-B-D-E-G adaları için A-7 (ayrı nizam 7 kat) yapılaşma koşulu uygulanması gerekirken, h max serbest koşuluna göre hatalı ruhsat düzenlenerek ilgili idaresince hatalı işlem yapıldığı böylece imar mevzuatına aykırı bir şekilde inşaat yapılmasına göz yumulduğu anlaşıldığından, Abdül BATUR, Çiğdem SARIKAYA, Şermin HEPDÜNDAR, Özgür TAŞBUNAR, Ali Ulvi DÜLGER ve Aslı KİPÖZ’ün sorumlu oldukları.
 
Görüldüğü gibi Narlıdere’de çok şey bulunmuş…
 
Devamı, gelecek yazımda.        
 
Bir önceki yazım

Etiketler:

Misafir - 25.05.2014 10:39:12

  • Narlıdereli
  • Güneş başkanın görevi kötüye kullanmakla aldığı cezayla balçığa dönüştü.
  • Misafir - 08.06.2013 16:09:47

  • baskan bizim canimiz
  • Baskanim sen adam gibi adamsın gunes balcikla sivanmaz
  • Yazarın Diğer Yazıları