10.07.2013 16:49:01
Okunma: 5189
0 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Narlıdere'de yeni plan

 

Bugünkü yazıma başlamadan evvel, sizlere bir açıklama yapmak zorunluluğu hissettim. Bizler kamunun hukukunu koruyabilmek amacıyla yola çıktık. Kişiler, kurumlar, partiler bizleri hiç ilgilendirmez. Hangi kurum usulsüzlük yapıyorsa belgeleriyle yazarız. 

Kimdir ne iş yapar bilmeyiz, bilmek de istemeyiz.
 
Aylardır Narlıdere Belediyesi’nin planlarını yazıyorum. Hayatımda bir kez bile Abdül Batur’u görmedim. Dolayısıyla şahsi bir meselem yoktur.
 
Niye bu başlıkla yazıya başladım. Yine Narlıdere ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden oy birliği ile geçen bir plandan söz etmek istiyorum.
 
Narlıdere Belediyesi meclis gündemine alınan madde şöyle;  “6611 ada hariç diğer imar adalarında yapılaşma nizamının BL-5 veya B-5 ve TM veya TM1 koşulu içermesi şeklinde talep edilen plan değişikliği hak. İmar Komisyon Mazbatası” 
 
Mazbatanın komisyona geldiği şekliyle, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu da uygun olan imar plan tadilatının BL5 TM-1 olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı gündemine alınan; “41. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/05/2013 tarih ve 2013/48 sayılı kararı ile uygun görülen; 22J-IVc pafta, 6611 ada, 1, 4, 5, 8, 10, 11 ve 12 parsellerin yer aldığı imar adasının BL-5-TM1 yapılaşma koşuluna dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz.Pl.736)
 
Oybirliği ile plan geçmiş, Aziz Başkan’a sormak istiyorum, hani mevzi imar plan revizyonu yapmıyordunuz? Bilgin Erünal Planı da mevzi imar plan revizyonu değil miydi?
 
Bilgin Erünal Planı büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesinden oybirliği ile geçmişti. Meclis üyeleri ve başkanlar yargının karşına ne için geçmişlerdi?
 
Bugün aldığım bir duyum ise, İçişleri Bakanlığı’ndan yine bir soruşturma izni gelmiş net bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağım.
 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları