31.05.2013 21:23:20
Okunma: 13618
0 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Şehrin göbeğinde

Söz verdiğim gibi Özbüker Hafriyat’ın hikayesini sizlerle paylaşacağım.
 
Konak Belediyesi 27.01.2013 tarihli bilgi edinme cevabi yazısında; “ Özbüker Hafriyat ile ilgili olarak, faaliyette bulunan irtibat bürosu olarak faaliyette bulunan işyerine 06.10.2009 tarih ve 179/2009 sayılı Konak Belediye Başkanlığı meclis kararına göre, Başlangıç 09.09.2011 Bitiş 08.09.2012 tarih ve Z/289 sıra no ile işyerine süre belgesi düzenlenmiştir” dedi.
 
Üşenmedim 2009 yılı meclis kararını inceledim, meclise verilen önergede “ müktesep hak sayılmamak ve taahütname almak koşulu ile yapı kullanma izni alıncaya veya eksikliklerini giderinceye kadar yapı kullanım ve imar izni ve imar uygunluk belgesi aranmaksızın geçici çalışma izni yerine geçecek birer yıl geçerli olmak üzere süre belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi”  yazıyordu.
 
Peki, beyler 2011 yılından evvel Özbüker Hafriyat aynı yerde hangi ruhsat ile faaliyetlerini sürdürmekteydi…
 
Konak Belediyesi bilgi edinme biriminden gelen diğer bir yazıda ise; “09.09.2011- 08.09.2012 tarihleri arasında verilen geçici ruhsat süresi dolduğundan, ruhsatsız konuma düştüğünden işlem dosyası Encümen’e havale edilerek kapatma kararı alınmıştır” 
 
Encümene havalesinin üzerine neredeyse 8 ay geçmiş, yapılan işlem nedir çok merak etmekteyim. Yine geçici süre belgesi verilemeyeceğine göre.
 
Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda ise; “ şikâyetinizde yer alan Özbüker hafriyat unvanı ile faaliyette bulunan işletme yıllardır aynı adreste iş makinelerini bulunduğu ve hurda ayıklamaları yapıldığı şikâyetinde bulunulduğunuz anlaşılmıştır. Ekte sunulan 09.01.2012 tarihli raporundan ve mahallinde çekilen fotoğraflardan anlaşılacağı üzere şikâyet konu iş makineleri, hurdalar ve tüm çirkin görüntüler kaldırılarak uygun hale getirilmiştir” ibaresi vardı. İmza Ruhsat Denetim Müdürü Mustafa Kıraytun.
 
Ayrıca düzenlemeyi yapan zabıta memurları, Niyazi Gök ve Bertal Yerlikaya imzalı raporda; “ Özbüker hafriyat şirketine ait irtibat bürosu geniş ve büyük arsaya yapılmış olup söz konusu adresin eski çırçır fabrikası olduğu ve ekteki fotoğraflardan anlaşılacağı gibi fabrikanın bulunduğu arsanın boş olduğu herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığına dair bu rapor tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır” deniliyordu.
 
Madem ticari faaliyet yok neden geçici süre belgesi verilmiştir?
   
Konak Belediyesi Özbüker Hafriyat için yeni bir cevap vermekte zorlanınca bu kez de, “Özbüker Hafriyat hakkında bilgi istenilmektedir, 4982 yasanın 1.maddesine atıfta bulunarak, 4982 yasa hakkının kullanımının kişilere denetim hakkı tanımadığı açıkça ifade edilmiştir” yanıtı ile karşılaştım.
 
“Konak Belediyesi niye denetim hakkını kullanmamaktadır?” diye sorsam.
 
Konak Belediyesi zabıta memurlarının hazırladığı raporda tarafıma yollanan resimlerle, okuyucularımdan gelen resimler tamamen birbirinden farklı. Resimlere dikkatlice baktığınızda, bırakın şehrin ortasında iş makineleri ile moloz dökmeyi, bahçe duvarlarının yüksekliği imar yönetmeliğine aykırı, içinin görülme endişesiyle üstü de eternitlerle kapatılmaya çalışılmış. 
 
EXPO’YA aday bir kente yakışmayan görüntüler bunlar!     
 
Şehrin merkezinde bulunan Özbüker Hafriyat’a ait yerin, içi hınca hınç moloz dolu. Elbet İzmir ilinin tüm yıkımlarını yapan bir şirket yıktığı binaların molozlarını nerede ayıklayacak?
 
Özbüker Hafriyat’a son bir sorum olacak, kamunun malı üzerinde bulunan TANSAŞ Mağazalarının yıkım kararları çıkmış, acaba bu ihalelere teklif verecekler mi?
 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları