16.02.2016 01:52:20
Okunma: 3666
2 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Sıradan vatandaş bunları yapabilir mi?

 
İzmir İstinye Park UKOME Kararı ile ilgili yazışmalarımızı sizlerle paylaşmıştık.
 
Şimdi gelelim işin esasına.
 
Ey CHP’liler yıllardır TBMM AVM’leri şehir merkezleri dışına taşıyalım diye meclis gündemlerinde feryat eden sizler değil miydiniz?
 
Peki, CHP’li yerel yöneticiler ne yapıyor?

Canhıraş çalışıyor!
 
Sn. Aziz Kocaoğlu, siz CHP’li belediye başkanı değil misiniz?
 
Sizin partiniz, AVM’lerin şehir merkezi dışına çıkarılması için mücadele ederken siz ne yapıyorsunuz?
 
Daha fazla konuyu dağıtmadan gelelim UKOME Kararının yanıtına.
 
Dr Buğra Gökçe imzalı bilgi edinme cevabında;

“Ticaret, alışveriş veya iş merkezi gibi yapıların bulunduğu parsellerde parsel sınırı ile yapı yaklaşma sınırı arasındaki alan uygulamada parsel sahiplerinin muvafakati alınarak ya da kendi rızaları ile yaya hareketleri için kamusal alan olarak kullanılmakta olup, bu alanlar kamulaştırmaya konu olmadığı gibi parselin inşaat alanı hakkında da herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır.” demektedir.
 
Google taradım, imar mevzuatına baktım böyle bir hükme rastlamadım. Onun için şu soruları sorma gereği duydum.
 
1-Hangi Kanun ve yönetmelikte, taşınmaz sahibinden çekme mesafeleri içinde kalan bölümün kamunun kullanımına sunulması için muvafakat alınması gerektiği  belirtilmiştir?
 
2-Cevabi yazınızda, kamunun kullanımında bırakılan alanın, inşaat alanına dahil edilip edilmeyeceğine açıklık getirilmemiştir. Yeniden sormamız zorunlu hale gelmiştir. Bu muvafakat ile  verilecek alan inşaat emsaline dahil edilecek midir edilmeyecek midir.?
 
3- Yazınızdaki mantık hatasını da belirtmeden geçemeyeceğim.  “ ..muvafakat alınarak ya da kendi rızaları ile..” denmektedir. Kendi rızası olmadan  muvafakat etmesi mümkün müdür.?
 
4-Kamuya ait alan; mülkiyeti kamuya terk edilmiş alan demek olduğundan bu alanın özel mülkiyete konu olması nasıl mümkün olmaktadır.?
 
 5-Taşınmaz sahibinin  muvafakat verdiği veya vereceği  2 metrelik kısım, imar planında hangi amaca tahsis edilmiştir?
 
Eğer bu mülkiyet sahibi, belediyeye bu konuda destek olup, bu söz konusu alanın kamunun kullanımına sunacaksa bu alanı bedelsiz olarak tapudan terkini yapması gerekmez mi?
 
Diğer türlü bu işlem her türlü suiistimallere açık olacağı gibi, inşaatı tamamlanmış bir binanın, arka bahçesini komşu parsele satmakla eşdeğer bir işlem haline geleceği kanaatinde olduğumu bildirmek isterim.
 

 

Etiketler:

Misafir - 21.02.2016 14:13:00

  • Cesamin ÖZKAN
  • Konu ile ilgili Sayın Vekil Tacettin Bayırla görüştüm, konu hakkında hassasiyetini özellikle dile getirdi ve özellikle sorduğum Karabağlar ile Konak belediyesine ait arazilerin Doğuş grubuna ne şekilde satıldığını, aslında bu satışın İzmir halkının çıkarına asla uyumlu olamayacağını belirttim. Sayın vekil ilgili satışların yasal hukuki süreç sonucunda mahkeme kararı ile Doğuş grubuna geçtiğini sanırım dile getirdi. CHP içerisindeki değerli bazı milletvekillerinin konu ile ile ilgili hassasiyetlerinin olduğunu, olabildiğince onlara durumun yoğun bir şekilde iletilmesinin yararlı olacağı kanısındayım.
  • Misafir - 17.02.2016 13:48:59

  • Cesamin Özkan
  • CHP kurucu parti olarak sonrasında bu ülkenin kalkınmasını planlayarak sağlamıştır. Kalkınmanın ana unsurları olarak etkin tarım hayvancılık, ona dayalı sanayileşme, yerli üretim,yerli tüketim hedef alınmış, ulusal ekonomiyi başarılı bir şekilde dinamiklerine oturtmayı başarmış bir partidir. DP ile bu hedef şaşırtılmış, ülke dışa bağımlı tüketme adına odaklanmış bir toplum olma yolunda hızla yol almıştır. Şimdi Aziz Kocaoğlu aynen o sağ iktidarların zihniyeti ile davranarak AVM, Holding hayranı olmuştur. O nedenle İzmir deki CHP yapılanmasını ve Aziz Kocaoğlu ile alt bayilerini CHP ile ilgili görmek son derece yanlıştır. Aziz Kocaoğlu'nun CHP nin altı oku ile ne alakası vardır nede kaygısı. Tamamen bir tipik yapı sergilemekte olan bu kişi aynı zamanda AKP nin İzmirdeki bir numaralı hizmet ünitesi olmuş, AKP iktidarlarına zemin hazırlayan sözde CHP li, sözde sosyal demokrat kişiler potasında yer almıştır. İzmir'de toplumsal görev adına gelenler için en büyük mutluluk görevden düştükten sonra halkın yüzüne bakacak yüzü korumak ve o ilin kaldırımlarında mutlu bir şekilde yürüyebilmektir. Tabi bunu sağlamak iyi bir kişilik, donanmışlık, nitelik gerektirmektedir.
  • Yazarın Diğer Yazıları