24.03.2020 20:46:39
Okunma: 2041
0 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Sorduk eksik yanıtlandı!!!

 

Dün akşam sizlerle Balıkçılar Meydanı hakkında sorduğumuz soruları ve cevabı paylaştık,

 
Tekrar hatırlatmak için önce sorularımızı paylaşmakta fayda görmekteyim,

Sayın yetkili

Balıkçılar Meydanı ile ilgili aşağıdaki sorularımızın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep ediyoruz
1-Balıkçılar Meydanının İtfaiye Ruhsatı hangi tarihte verildi?
2-İtfaiye Ruhsatı usulüne uygun olarak mı verildi?
3-İtfaiye atanan kişi Balıkçılar Meydanı makine tesisat kontrolünü yapan kişi midir?
4-İtfaiyeye atanan kişi Makine Tesisat kontrolü ise bu durum etik midir?
5-İnşaat projelerinde, değişiklikler yapıldığı ortada iken, proje değişikliğinde proje müellifinin onayı var mıdır?
6-Balıkçılar Meydanı için çıkılan, İkinci ihalede yapılmış olan işler nedir?
7-İlk ihale bedelinin tamamı ödendiğine göre, yapılan eksik işler var mıdır?
 
 
Şimdi soruları madde madde sizinle irdelemek istiyorum,
 
1-Balıkçılar Meydanının İtfaiye Ruhsatı hangi tarihte verildi?
 
Şu an ki fen işleri dairesi başkanı itfaiye raporu verilen tarihte itfaiye dairesi başkanı değil miydi? (Özgür Ozan Yılmaz)
 
Şu an ki itfaiye daire başkanı da yükleniciye paranın hemen hemen tamamı ödenmemiş miydi? Yüklenici işi bırakıp tabiri caizse ortadan yok olmamış mıydı? 
 
Durumu toparlamak için Buğra Gökçe’nin talimatıyla işi tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak değil miydi?
 
2-itfaiye ruhsatı usulüne uygun olarak mı verildi.
 
Dükkanlarda bulunan yangın kaçış hollerindeki yangına dayanıklı olması gereken camlar normal cam olarak takıldığı iddiaları ortada iken İtfaiye Denetim Şube Müdürü aynı zamanda da işin makine mühendisi kontrolü Osman Onur Turan bunu bildiği halde uygun raporu vermiş olabilir mi?
 
3.itfaiye ye atanan kişi balıkçılar makine tesisat kontrolünü yapan kişi midir?
 
Evet, Osman Onur Turan hem İtfaiye Denetim Şube Müdürü hem de Balıkçılar Meydanı makine mühendisi kontrolüdür.

4.itfaiyeye atanan kişi makine tesisat kontrolü ise bu durum etik midir?
 
Bunu yorumlamak biraz zor, Takdir sizin!

5. İnşaat projelerinde değişiklikler yapıldığı ortada iken proje değişikliğinde proje müellifinin onayı var mıdır?
 
Projede, birçok değişiklik yapıldığı ortada iken özellikle çelik imalatlarda  müellifin bırakın onayını haberi bile olamadığı iddiaları var iken.. Hatta yapılan değişikliklere Ayşen Kalpalı’nın baskılarıyla usulsüz şekilde kontrol mühendislerine imzalattırıldığı doğru mudur?
 
6. Balıkçılar meydanı için çıkılan ikinci ihale de yapılmış olan işler nedir?
 
Parası yükleniciye iş bitmeden ödendiği yüklenici parayı alıp işleri bıraktıktan sonra işi Buğra Gökçe’nin talimatıyla Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak tarafından eldeki malzemelerle (projedeki tariflenen özelliklere uymayan malzemelerle) yapılan izolasyonun su almasından dolayı yapıldığı doğru mudur?
 
İkinci ihalede yapılan işler tamamen bu işe ilişkin midir? Başka bir ifadeyle yanlış malzeme ve işin ehli olmayan fen işleri personelince yapılmasından dolayı mıdır?
 
İhale Bedeli 562 bin TL olup yüklenicinin teminatı 370 bin lira değil miydi?
 
Bu durumda Balıkçı Meydanının  2'inci işi usulsüz iş olmuyor mu?    
 
Balıkçı Hali işinin kesin kabulü yapılmadan fesih kararı alınarak pazarlık usulü Balıkçı Meydanının 2'inci işi yapılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale  Kanuna ve işin sözleşmesine göre kesin kabulü yapılmayan işlerin eksikliklerini ve hatalarını düzeltmek için yapılması gereken imalatlar yüklenicinin yapması gereken imalatlardır.
 
Sayıştay tarafından tüm ihale detayları incelendiğine göre ve Sayıştay Başkanlığı her konuda kamu yararını düşündüğü göz önüne alındığında,
 
Buradan ciddi bir rapor çıkarsa ne olacak?
 
Ayrıca Hazar-tek firmasının teminatına 2020 Ocak ayında el konulmuştur. Fakat ikinci ihale Mart ya da Nisan 2019 da yapıldı.
 
Burada bir gariplik yok mudur?
 
İhaleye çıkılmadan el konulması gerekiyordu.
 
Ayrıca da verilen cevaplarında doğruluğu şüphe oluşturuyor.     
                         
7. İlk ihale bedelinin tamamı ödendiğine göre, yapılan eksik işler var mıdır?
 
Sorumuza verilen cevapta yetersiz veya doğru değildir. Çünkü paranın tamamı 11.5.2018 tarihinde çok eksikliklerin olmasına rağmen ödenmiştir. Paranın tamamı ödendikten ve fesih kararı alındıktan sonra şantiyeden çekilen fotoğraflarda çok eksik imalatların olduğu görülmekteyken bu durumda da I.B.B Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü'nün cevabı mı doğru?
 
Yoksa bahsedilen zamanlarda çekilen fotoğraflardaki görüntüler mi doğru? 
 
Aylardır cevabını alamadığımız bir sorumuz daha var!   
                                   
Balıkçı Hali İşinin Yüklenici firma Hazar-Tek firmasının Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgiye göre ortağı Ergin Gökçe ile İ.B.B Genel Sekreteri Buğra Gökçe arasında 2'inci ve 3'üncü dereceden kan bağı var mıdır? 
 
Yoksa Buğra Gökçe ile soyadı benzerliği midir?
 
Tüm bu detaylar neden İzmir Valiliğinin gözünden kaçmaktadır?
                            

 
 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları