21.01.2016 17:23:36
Okunma: 3856
1 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Soruşturma tamam da, ya RİSK ne olacak?

 
Öncelikle, İzmir’e böylesi bir fuarı kazandırdıkları için, Aziz Kocaoğlu’na gerçekten teşekkür ederek yazıya başlamak istiyorum.
 
Ancak, bu alanın planlamasını yapan büyükşehir planlama birimini kutlayamıyorum, çünkü böylesi dev bir tesisin planı yaparken, planlamanın olmazsa, olmaz koşulu olan, İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüd Raporu olmaksızın yapılmış olması kabul edilebilir bir şey değil.
 
Böylesi bir hatayı yapan bürokratlar hala nasıl koltuklarını koruyabildikleri ise ayrı bir muammadır.
 
Aziz Başkan, her ne olursa olsun, ekibine her daim sahip çıkıyor, ekip kazanırken, İzmir her geçen kaybetmekte!
 
Şehir Plancıları daha mezun olmadan, imar planından önce ne yapılmasını bilirken, yıllarını büyükşehirde geçirmiş bürokratlar bunu nasıl bilmez?
 
Ben bile öğrenmişken!
 
Geçtiğimiz yıldan bu güne, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, İzmir büyükşehir belediyesi ile yazıştık, 3. İdare mahkemesinde davamızı açtık, netice alamayınca mahalli idarelerden inceleme istedik.
 
İnceleme yapıldı, 13.10.2015 tarihli ön araştırma raporu henüz elimize ulaştı.
 
Rapor, bir hayli ilginç.
 
Yeni Fuar Alanı 2015 yılının Mart ayında açıldı. Raporda ise, “Gaziemir İlçesi İzmir Yeni Fuar Alanı ve Serbest Bölge Gelişme Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2015 gün 05.900 sayılı kararı [Ek 6] ile uygun görülerek 10.11.2015 tarihinde Başkanlık Makamınca onaylandığı” yazılmakta. 
 
Ben bu kısmı algılayamadım. Belki de tarihlerde hata vardır, SEHVEN yazılmış diyelim.
 
Şimdi bundan sonra yazacaklarım, bence çok önemli, “…Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlanan ve imzalanan belgedir.” denmekte olup; 1/1000 ölçekli L18a-13D-3D. L18a-13D-3C, L18A- 18A-2B ve L18A-18A-2A paftalarında yer alan A Blok, B Blok, C Blok, G Blok Seyir Kulesi, Sergi Salonul, Sergi Salonu2 ve Sergi Salonu3’e ait Zemin Etüd Raporlarında Jeofizik Mühendisinin ve İnşaat Mühendisinin imzalarının olmadığı tespit edilmiştir."
 
ZEMİN ETÜD RAPORLARINDA JEOFİZİK MÜHENDİSİNİN VE İNŞAAT MÜHENDİSİNİN İMZALARI da yokmuş. Siz, nasıl böylesi büyük bir projede, bunları atlama lüksüne sahipsiniz?
 
Böyle bir şey olabilir mi? 
 
Yoksa zemin etüd raporları uygun olmadığından imza atacak, sorumluluğu üstlenecek bir mühendis mi bulunamadı? 
 
Aziz Başkana soruyorum, sizin, İzmirli hemşerilerinizin canına kastınız mı var? Fuar alanına on binlerce insanlar gelmiyor mu?
 
Şimdi ne olacak sorusuna yanıt arıyorum. 
 
“4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6.maddesi uyarınca ön inceleme yapılması kanaatine varılmıştır.” 
 
İyi güzel karar verildi, bürokratlar yargılanacak, peki İzmir Fuarı risk teşkil ediyor mu, etmiyor mu sorusunun cevabı ne olacak?
 
Aziz Başkan bu konuda ne düşünmekte, haklarında ön inceleme yapılan bürokratlarla hala çalışmaya devam mı edecek? Yoksa imar planına esas Jeolojik- Jeoteknik Etüd Raporu olmaksızın bu planın yapıldığını  baştan biliyor muydu?
 

 

 

 

Etiketler:

Misafir - 24.01.2016 21:02:45

  • Cesamin ÖZKAN
  • Bu fuar için kutlanacak hiç bir olumlu yan göremiyorum ben şahsen. Fuarlar çok yönlü ekonomik etkinlikleri nitelikleri olan yapılardır. Bir yandan Turizm içeriklidir, diğer yandan sosyal kültürel özellikli iken hem sanayi hem ticaret hemde hizmet sektöründen tutunda her alanla ilişkilidir. Ancak hepsini bir arada tutan çimentosu Turizm içerikli oluşudur. işte o zamanda bu günkü fuar alanı en kötü seçilebilecek yer olabilir. Kuruluş yeri baştan yanlış olan yatırımlar sorunlu yatırım olmaktan kurtulamazlar. Aziz Kocaoğlu gibi siyasiliği, yerel yöneticiliği sorunlu olan, bırakın sorunlu olmasını bana göre hiç olmayan bir kişilik ancak fuar alanı için işte böyle bir seçim yapar. Eğer bu alanın seçilmesinin altında başka güdüler başka amaçlar yok ise tabiki.Yok eğer orada başkaca bir amaç ve güdüler var ise o zaman kendi amaçları açısından başarılı olmuş olabilir yoksa kente değer kazandırma adına ortada tek bir kırıntı bile bulmak olanaksızdır. Gelecekte bir hayırseverin bir vakıf kurarak adına da '' Aziz Kocaoğlu döneminde kentte yaratılmış olan travmalardan kurtulma vakfı'' denmeli ve o vakıfta desteklenmelidir.
  • Yazarın Diğer Yazıları