27.9.2018 20:58:13
Okunma: 2773
0 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Taammüden suç islemek gibi bir şey değil mi?

 
Her şey bir ihbarla başladı,
 
Derneğimizin tüzüğü gereği yazışmaları yaptık,
 
Gelen cevaplarla, ihbarda yer alan resimler birbiriyle örtüşmüyordu, 
 
Derneğimizin yayın organı gaze-temiz.com’da haberleri yapmaya başladık,
 
Haberlerimize, mahkeme kanalıyla erişim engeli geldi,
 
Sonrasında Erol Yaraş tarafından hakkımızda tazminat davası açıldı,
 
İki yıl mahkemeye gittik, geldik,
 
Her mahkemede hakime hanıma, gelen yanıtlar doğru değil, yerinde bir keşif yapılsın talebimi yineledim,
 
Talebim yerine getirilmedi. 
 
Hemen hemen her celsede, dava konusu yer ile ilgili, plan notlarına aykırılığı evraklarla sundum,
 
Son celsede, karar verilmeden önce Hakime Hanım elimde gördüğünüz resimde yerdeki  tesis, bu plan notuna yapılamaz dedim,
 
Elimdeki resmi beyhude bir çabayla salladım.
 
 
Hakime Hanım tazminata hükmetti,
 
Hakime Hanım yazışmalara göre bizi cezalandırdı,
 
Ya İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkemeye hitaben,  “dava konusu gayrimenkulde imara aykırılık bulunmamaktadır”  diyebildi? 
 
Oysa ki 2016 yılında, Narlıdere Belediyesine hitaben “Yapı ruhsat eki mimari projede ise, toplam inşaat alanı 362 m2 olan bodrum + zemin + 1 katlı betonarme bina (dubleks mesken) haricinde sökülüp takılabilen prefabrik yapı olarak nitelendirilmiş 800 m2 ve 385 m2 inşaat alanına sahip iki adet yapının daha parselde mevcut olduğu, ancak bu yapılara ait yapı ruhsatlarının bulunmadığı anlaşılmıştır. Plan Notlarının 6. maddesi kapsamında tarımsal niteliği korunacak alanda bulunan parsellere tanınan inşaat alanı hakkının oldukça aşıldığı, yapıların parsel sathının %5 'inden fazla yer işgal ettiği anlaşılmıştır.”
 
Yazmasına karşın neden gereğinin yapılıp yapılmadığını, kontrol etmedi?
 
Ya Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, neden gereğini yapmadı?
 
Yasa ve mevzuata aykırı bir yerin açılışına her iki belediye başkanı nasıl katıldı?
 
 
Resim incelediğinde 
 
Kırmızı ok, İzmir eski Valisi Mustafa Toprak
 
Yeşil ok, Erol yaraş
 
Mavi ok, Aziz Kocaoğlu
 
Sarı ok, Abdul Batur
 
Pembe ok, Narlıdere eski Kaymakamı Hayrettin Çiftçi
 
En önemlisi İzmir eski Valisi Mustafa Toprak valiliğin resmi sitesi Erol Yaraş’ın ailesine ait açılışın 44 resmini nasıl yayınlayabildi?
 
Valilik resmi web sitesinde, hangi açılışın 44 resmi yayınlandı?
 
Bu konuda CİMER’E sorularımı sordum, lakin cevap alamadım, (yazımın sonunda belgesini koyacağım)
 
Şimdi gelelim büyükşehir belediyesinin, Narlıdere Belediyesine yolladığı yazıya rağmen, yasa ve mevzuata aykırı yeri yazdık diye tazminatı biz ödedik,
 
Yapılan inşaat açıkça kanuna aykırı,
 
Bunu İBB söylüyor zaten,
 
Ben en başta da yazılarımda belirtmiştim yüzey sathının %5 inden fazla inşaat yapılmaz diye,
 
Prefabrik olması ruhsata gerek yok anlamına gelmez ki!
 
Bütün fabrika binaları prefabrik, niye ruhsat alıyorlar o zaman?
 
Büyükşehir bu yazıyı mahkemeye verse, zaten dava düşerdi değil mi?
 
Neden bu yazıyı göndermediler?
 
Bu yazı Narlıdere Belediyesine gittiğine göre neden gereği yapılmamış?
 
Mimarlık fakültesini bitiren, Narlıdere Belediye Başkanı açılışta bunları görmedi mi yoksa görmezden mi geldi? 
 
Yoksa yönetmeliğin hükmünü bilmiyor mu diyeceğim ama dilim varmıyor,
 
Bir hukuksuzluğu bilmemek başka, bilip de göz yummak bambaşka şeydir,
 
Taammüden suç islemek gibi bir şey değil mi?
 
Bu konu benim vaktimi zamanımı çaldığı gibi tazminat ödedim,
 
Para bir şekilde temin edilir, ancak kamuoyunda yalan haber yapıyor diye karalamayı asla ama asla affetmiyorum. Bu yüzden bu konunun sonuna kadar takipçisiyim.
 
Yarın itibari ile mahkemeyi yanıltan kurumlar hakkında TCK 277 hükmüne göre suç duyurusu yapacağım,
 
TCK. MADDE 277
 
Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
 
(Değişik: 6352 - 2.7.2012 / m.90) (1) Görülmekte olan bir davada (...)(*) gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, (...)(*) sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 6545 - 18.6.2014 / m.69) “Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır.”
_____
(*) Madde 277'nin birinci fıkrasında yer alan “veya yapılmakta olan bir soruşturmada,” ve “şüpheli veya” ibareleri, 28.6.2014 tarihli ve 29044 sayılı R.G.'de yayımlanan, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 69. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____
 

(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır. 

 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları