21.02.2017 12:45:12
Okunma: 3269
1 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
TİCARİ SIR

 
Yazıma başlamadan evvel, Sn Muhittin Selvitopu’nun basına verdiği açıklamalarına değinmek istiyorum.
 
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, genç meslektaşlarına seslendi. “Yerel Yönetimler ve Birlikte Çalışabilirlik konulu söyleşide katılımcılık anlayışından bahseden Selvitopu, belediye olarak ilçeyi katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla yönettiklerinin” altını çizdi.
 
Şeffaf bir belediye Bilgi Edinme sorularını gizlemez!
 
Şeffaf olan bir belediye, diğer reklam harcamalarını açıklarken, isimlerini tarih sayı numarasıyla cevaplandırırken, diğer kişiyi koruma altına almaz.
 
Bir başka anlatımla, reklam verdiğin diğer firmaları açıklarken, neden “TİCARİ SIR” kapsamına girmiyor?
 
Önce, ismini gizlediği firmaya reklam vermediğinizi yazdınız.
 
Israr edince, bu kez “İlgide kayıtlı başvurunuz ile X firma 2014-2015-2016  yıllarında yapılan ödemelerin tutarı istenmiş olup, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nun 21.maddesi gereği istenilen bilgiler verilememektedir.”
 
MADDE 21.- Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
 
Biz belediyenin kasasından kaç para çıktı reklam harcamasına dedik. Siz özel hayatı devreye soktunuz!
 
Israr edince bu kez, ÖZEL HAYATTAN çıktı, TİCARİ SIR kapsamına soktunuz!

“Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” anlamındadır.
 
TİCARİ SIR belediyelerde olmaz!
 
Karabağlar Belediyesi bir banka mı ve biz o bankadan bir müşterinin sırrını mı istiyoruz? 

Anlayamadık nedir bu telaş!!! 
 
Bilgi edinme hakkı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin doğal bir sonucudur.
 
Bakın yasa ne diyor;
 
“Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Daireleri, 4982 sayılı kanun kapsamındadır. 4982 sayılı kanunda, “vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler bu kanun kapsamı dışındadır.” şeklinde açık bir düzenleme yoktur. Bilgi edinme hakkının sınırları arasında vergi mahremiyetine yer verilmediğinden talep edilen bilgi, vergi mahremiyeti kapsamına girse bile, 4982 sayılı kanundaki istisnalardan olmaması kaydıyla talep eden gerçek veya tüzel kişiye verilebileceği sonucuna ulaşılabilir. “
 
Gelir İdaresi Başkanlığı bile sorgulanırken, bir belediye nasıl sorgulanamaz?
 
Biz o firmanın kaç adet dergi bastığını da sormadık, biz açık ve net olarak o firmaya kaç liralık reklam verdin diye sorduk.
 
Bu rakamı gizlemenin amacı, acaba çok astronomik rakamlarla reklam verdiniz de, bunun bilinmesini mi istemiyorsunuz?
 
Önce reklam vermedik dediniz, bizler tarih sayı numarasıyla hangi aylar reklam verdiğinizi belirterek sorduk bu kez de TİCARİ SIR oldu.
 
Şimdi sizleri 2012 yılına götürmek istiyorum o yıllarda EXPO harcamalarını da sorgulamıştım, cevap verilmediğinden BEDK müracaatımı yaptım. Sonuç kamu parasından oluşan kaynaklar açıklanır denildi.
 
Küçük bir hatırlatma da, Narlıdere Belediyesi de, İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı kişiye ait gazeteye ne reklam bedellerini verdiğini açıklamadı. Nedense?
 
Açıklanması halinde ülke ekonomisi zarar mı görür!
 
Yazıyı daha fazla uzatmadan evrakları ile yayınlayalım diyorum.
 
 
 
 
 

 

Etiketler:

Misafir - 23.02.2017 20:02:07

  • Cesamin Özkan
  • Kamu adına yüzde yüz saf kan hakça hizmet verme görevi olan belediyeye bakın Ticari sıra ne kadar önem vermiş. Dernek, belediyenin bu harcamaları hakkında bilgi istiyor, etkinliği dürüstlüğünü tespit etme adına, o kalkmış reklam verdiği yeri koruyor. Pes yani, birde sözde sosyal demokrat belediye olacak ha.
  • Yazarın Diğer Yazıları