Okuyucularımız gerçekten..,

28 Ocak 2021 Perşembe , 19:34
Okunma: 1837
0 Yorum

merak etmekte!!!

 

Balıkçılar Meydanı ihalesinde,
 
Yüklenici Hazar-tek firması ile ilgili,
 
2018 yılında bir okuyucumuzdan gelen ihbarı,
 
Sizlerle paylaşmıştık,
 
 
Okuyucumuz özetle,
 
Ergin Gökçe ile Dr.Buğra Gökçe soyadının isim benzerliğimi var?
 
Sorumuza büyükşehir belediyesinin verdiği cevabı yazımızın sonunda tamamını yayınlayacağız,
 
Verilen cevap özetle,
 
“Kişinin izin vermediği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.” hükmü gereği söz konusu talep karşılanamamıştır.”

Büyükşehir belediyesinin ihalesi, ne zamandan beri,

Özel hayata, şeref ve haysiyetine girmekte olduğunu anlayamadığımız için,

Sorularımızı bir kez daha sorduk,

Sayın yetkili
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 11.12.2020 tarihinde yapmış olduğunuz 2005536220 sayılı başvurum 31.12.2020 tarihinde YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından yanıt yeterli değildir. Gelen yanıtta soyut nitelikten sözedlmekte ve özel hayatın gizliliğinden söz edilmekte. Ben İzmir büyükşehir belediyesi trafından ihale edilen Hazar-tek firmasının Ticaret Sicil gazetesinde yer alan Ergin Gökçe ile ibb2nin genel sekreteri Buğra Gökçe ile aralarında kan bağı varmıdır diye sormakla birlikte İzmir Valiliğinden bu konuda inceleme istemiştim gelen yanıt bu konuya açıklık getirmemiştir. Gaze-temiz.com da yayınlanan linkin incelenmesini istemekteyim. http://www.gaze-temiz.com/en-nihayetinde yanitlandi/HaberDetay/4900 
Gelen yanıta göre İzmir savcılığından soruşturma talebim olacaktır.
 
Bugün cevap geldi,
 
Cevap: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI > İDARE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (28.01.2021 13:20)

Sayın başvuru sahibi,

Yapmış olduğunuz başvuru hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından bilgi istenmiş olup, sonucundan tarafınıza bilgi verilecektir.  Bilgilerinize rica ederim.

Bakalım, İçişleri Bakanlığına da, özel hayat, şeref ve haysiyete girmektedir. Cevaplayamayacağız mı diyecekler?
 
Bekleyip göreceğiz,

Sayın Buğra Gökçe ile Ergin Gökçe arasında hiçbir kanbağı yoktur demek bu kadar zor mu?

           İlgili başvuruda bahsi geçen konuyla ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca ilgili şahıslar hakkında oluşturulan talebe cevaben;

 

     Bilgi Edinme Hakkı Kanununun ve Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Başvuruların cevaplandırılması başlıklı 18 nci maddesinde “…soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulamaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.” hükmü ve Özel hayatın gizliliği başlıklı 32 nci maddesinde “Kişinin izin vermediği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.” hükmü gereği söz konusu talep karşılanamamıştır.
 
         Ayrıca, söz konusu başvuruda yer alan iddiaların kişisel yorum, kanaat veya görüşlere dayalı, incelemeyi gerektirecek somut veri içermeyen iddialar nitelikte olduğu anlaşıldığından, dayanaktan yoksun olan iddialar hakkında mevcut bilgi ve belgelerin tarafımıza ulaştırılması halinde konu ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. denilmektedir.
 
 Bilgilerinize rica ederiz.

 


Kaynak: