Oldukça büyük bir alanda..,

12 Ocak 2020 Pazar , 20:14
Okunma: 1377
0 Yorum

İmar planı değişikliği!!!


İzmir Büyükşehir Belediyesi Ocak meclis gündemine gelen,

“27. Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 238 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği öncesinde yürürlükte bulunan "Belediye Hizmet Alanı" ve "Yeşil Alan" kullanım kararlarının yeniden belirlenmesi amacı ile hazırlanan ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 06/01/2020 tarihli ve E.3775 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü alınan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6606)”

Yİne parsel bazında, imar değişikliği yapılacak,

İmar değişikliği, oldukça büyük bir alan üzerinde, yapılmakta!
 
 
 
 

 


Kaynak: