Parsel bazında imar planı..,

30 Eylül 2019 Pazartesi , 19:56
Okunma: 2076
0 Yorum

değişiklikleri yasal mı?

 

 Narlıdere Belediyesi Ekim meclis Gündemine gelen madde,

“KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR 1- 6732 Ada,1 Parselin 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliği hk.İmar Komisyonu Raporu”

Yine parsel bazında bir uygulama,
 
 
 
300 m2 bir arsa için imar planı değişilikliği olabilir mi?

Parsel bazında imar planı uygulamaları yasal mı diye hep yazmaktayız,

Parsel bazında imar uygulamaları, planlama ilkelerine aykırıdır!

Bu konuda birçok görüşler var, 

Bu görüşlerin hepsinde, parsel bazında uygulamaların olamayacağı yazılmakta iken,

Örneğin,

"..,Bazı durumlarda Büyük Şehir Belediyeleri tarafından Uygulama Planı düzeyinde üretilen Nazım Planlarla karşılaşılmaktadır. Kent içinde çok küçük bir parçaya ait bir kararın üretilmesi örneğin bir yapı adası içindeki parselleri ilgilendiren bir plan değişikliğinin, Nazım Plan olarak nitelendirilerek, Büyükşehir Belediyesince onanması hem kuramsal çerçeve, hem de 3194 Sayılı İmar Yasasında tanımlanan kavramlara aykırıdır. Bu tür bir davranış planlama ilkeleri ile tümüyle ters düşmektedir. Bu tür bir plan artık Nazım Plan değil, Uygulama Planı niteliğindedir. Ne kuramsal çerçevede ne de İmar Yasasında tanımlanan bir Nazım Plan kimliği taşımamaktadır. Nazım Planların bölge ölçeğinde, Uygulama Planlarının ada ölçeğinde kararlara yönelmesi gerekirken, bir yapı adası içinde parsel bazında yapılan uygulamanın Nazım Plan değişikliği olarak tanımlanması olanaklı değildir."
 
 


Kaynak: