"Reziller" İfadesini bizler..,

16 Mayıs 2018 Çarşamba , 20:13
Okunma: 1758
0 Yorum

hakediyor muyuz?

 

 
Geçtiğimiz günlerde, “Sayın Başkan Mahkeme Kararlarını uygulamamak suçtur” başlığı altında bir haber yaptık.
 
 
Haberimize bir yorum geldi,
 
Olumlu ya da olumsuz, tüm okuyucularımızın yorumlarını yayınlıyoruz,
 
Önce yorumu paylaşmakta fayda görmekteyim,
 
Mehmet öz
 
“Hayırdır rahatsızmı oldunuz biz bülent başkanımızdan memnunuz bumu gerekçe birsürü arkasında durulcak sorunlar onların arkasında durun reziller”
 
Biz her türlü sorunun arkasında durmaya çalışıyoruz, “reziller” ifadesini hak etmediğimizi de düşünüyoruz,
 
Aslında buna benzer bir ifadeyi Başkan Bülent Soylu’da hem TV kanalında hem de yerel basına karşı söylemişti aynen şu ifadelerle,
 
“Temiz İzmir Derneği’nin ne kadar kirli olduğunu gördük..,”
 
Sayın başkan ne kadar kirliyiz?
 
Kamunun parasının hesabını sormak,
 
Yasa ve yönetmeliğe, aykırılıkları sorgulamak,
 
Kirlilik mi oluyor?
 
Bu sözleriniz yargıya taşındı!
 
Konuyu dağıtmadan devam edeyim,
 
Özdere Çukuraltı Sahil Projesi ile ilgili Çukuraltı sakinlerinin şikayeti üzerine sorumluluğumuz gereği önce yazışmalarımızı yaptık,
 
Bu alanda bu imalatları yapamazsınız diye uyarılarda bulunduk,
 
Uyarılarımıza yanıt alamayınca, İzmir 3. İdare Mahkemesinde davamızı açtık,
 
Davayı kazandık,

 "Dava konusu Özdere Çukuraltı Sahil Projesi’nin dayanağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda dava konusu proje sınırları içerisinde öngörülmüş olan “Park” plan kararlarının, bu plan kararlarına ilişkin arazi kullanım kararı sınırlarının ve mevzuatta ön görülen kullanım biçimlerinin dikkate alınmadan projeye aktarılmış olduğu, tespit ve değerlendirmelerine dayanarak dava konusu Özdere Çukuraltı Sahil Projesi’nin belirtilen yönlerden ilgili şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, mevzuat hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğu görüşüne varılmıştır." 
 
Bu karara itiraz ettiniz, 
 
“İstinaf başvurusunun reddine” karar verildi.
 
Bu karardan sonra,
 
Menderes Belediyesine yıkım işlemleri ne zaman yapılacak diye Bilgi Edinme Birimine yazı yazdık,
 
“Çukuraltı Sahil Projesi kapsamında yapılan imalatlardan uygulama planına aykırı bulunan kısımlar söz konusu yer için yeniden hazırlanıp ihale edilecek proje kapsamında yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir.” Denildi.
 
Yıkım işlemleri gerçekleşmediği gibi kafeteryanın yan duvarları da kapatıldı ve sezona açıldı,
 
Sorularımızı tekrar sorduk,
 
Cevap yazısında; 
 
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (14.05.2018 16:53)
 
“Özdere (Kesre) Turizm Bölgesi Çukuraltı Mahallesi dahilinde sahil ve kıyı şeridinde 3621 sayılı Kıyı Kanununun 5. maddesinde yer alan “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” hükmü gereğince kamu yararı gözetilerek kentte yaşayan vatandaşların ve yerli ve yabancı turistlerin kullanımını sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2015 tarih ve 05.1200 sayılı kararı ile Belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile yürütülen “Menderes Belediyesi Özdere Çukuraltı Mevkii Sahil Düzenleme İşi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda Belediyemizce hazırlanan sahil projesi, hem kıyı kenar çizgisinin kara tarafını hem de kıyı kenar çizgisinin deniz tarafını içermektedir. Söz konusu sahil projesini içeren 1/1000 ölçekli Kıyı ve Dolgu Uygulama İmar Planı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 09/06/2017 tarih ve 2017-07/09 (PİDK) sayılı kararı onaylanmıştır. Bimer başvurusunda konu edilen hususlardan sahil projesi kapsamındaki Rekreatif Alan ve Rekreasyon Alanı kullanımları, meri plan hükümlerine uygun imalatlar olup, İdare Mahkemesi kararlarında doğrudan yıkım kararı bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunulur.”
 
Sayın Başkan yeni yapılan plan, kumsala beton dökerek kazanılan kafeteryayı uygun hale getirmiyor!
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakan adına Genel müdür Yardımcısı A.Sedat Sert tarafından yazılan yazıda;

“..,bu doğrultuda, rekreaktif alan olarak gösterilen alan içinde yapılmış olan imalatlar ile Bakanlığımızca onaylanan plan arasında herhangi bir bağlantı bulunmaması..,”
 
Sözün özü, yeni yapılan planla sahile beton dökülerek oluşturulan kafeteryanın hiçbir bağlantısı yok!
 
Dolayısıyla sizin verdiğiniz yanıt doğru değil diye düşünmekteyiz!
 
Dünyanın nesrinde görülmüştür kumsal beton döküldüğü!
 
 
Dolayısıyla bu alan üzerindeki, YASA VE YÖNETMELİĞE Aykırı kafeterya kalkmak zorunda çok üzgünüz,
 
 
 Son Hali
 


Kaynak: