SADECE ÇOK YAZIK..,

30 Aralık 2018 Pazar , 20:08
Okunma: 1585
0 Yorum

Diyebiliyoruz, ne yazık ki!

 
Bugün Ulusal Basın ve Yerel Basında çıkan haberler, dünya mirasına nasıl sahip çıktığımızın utancıdır!
 
Basında yer alan haberde;

“İzmir Konak’taki bir inşaat sırasında ortaya çıkan ve Koruma Kurulu tarafından ‘mutlak korunması gereken alan’ olarak belirtilen antik Roma dönemine ait liman hamamı ve imparatorluk salonu su altında kaldı. Arkeologlar telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan suyun tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise uzmanlardan rapor beklendiğini açıkladı.”
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü “uzmanlardan rapor beklendiğini" açıklamış,
 
Meteoroloji artık yağmurun yağmasından çok önce bilgi vermekteyken,
 
Neden önlem alınmamıştır?
 
Roma Dönemine ait liman hamamı ve imparatorluk salonunun sular altında kalması, tarihe verdiğimiz önemi göstermekte!
 
Daha önce www.gaze-temiz.com da yaptığımız haberde 
 
“Kazma Kürek ile.., Tarihi kalıntılar..,” 
 
Tarihe verdiğimiz önemi, sizlerle paylaşmıştık,
 
Kazma kürekle iş makinesi ile nasıl dünya mirasının, katledildiğini sizlerle paylaştıktan sonra,
 
Cimer üzerinden sorularımızı sormuştuk,
 
Sn yetkili 
 
Aşağıdaki sorularımın İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını istiyorum.
 
1-Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından özelleştirilen ve ardından mahkeme kararı ile kiracılarının tamamı tahliye edilen Vakıflar Müdürlüğü’ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi’nin bulunduğu bina, 2016 Haziran ayında yıkılan Kaptan Mustafa Paşa Vakfı Çarşısı yıkılırken tarihi kalıntılar çıkan yerde, kazma kürek ve iş makinesi ile yapılan işler nedir? 
 
2-Şapel ve Hıristiyanların tapınak veya kutsal alanı” ise bu işçiler kazma kürek burada ne yapmakta? 
 
3-Tarihi kalıntılarımız dünya mirasıdır ve müze görevlileri neden işcilerin başında yer almamaktadır. 
 
4-Bizlerin resimlediği görüntüleri ilgililerin nasıl görmediğinin net açıklaması nedir? 
 
Konuya ilişkin Temiz İzmir Derneği yayın organında çıkan haberimizin linki http://www.gaze-temiz.com/kazma-kurek-ile/HaberDetay/3656 
 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep etmekteyim. 
 
Cevap: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI > İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ (20.07.2018 15:46)
İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesi, 214 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan, mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfına ait taşınmaza ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 14.02.2018 tarih ve 7086 sayılı kararı ile, Müze Müdürlüğü’nün uygun göreceği teknikle Roma dönemine ait liman hamam yapısı olduğu düşünülen kalıntıların tümünün ortaya çıkarılabilmesi amacıyla sondaj çalışmalarının parsel bütününde devam edilmesi istenmiştir. bu doğrultuda yürütülen çalışmalara ilişkin Müze Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze bilgi verilmekte olup yapılan çalışmanın tamamlanması halinde iletilecek olan sondaj raporları Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilecektir. Bilgilerinizi rica ederim. 
 
Verilen cevaptan anlaşılacağı üzere, “Sondaj Raporları Koruma  Bölge Kurulunda değerlendirilecektir” 
 
Bugün basında çıkan haberlerde de, “Vakıflar Genel Müdürlüğü ise uzmanlardan rapor beklendiğini açıkladı.”
 

Bu raporlar, Temmuz ayından bugüne hala hazırlanmadı mı? 


Kaynak:

Etiketler:

  • SADECE,
  • ÇOK,
  • YAZIK..,