Sağlığımızı Tehdit Eden..,

8 Temmuz 2019 Pazartesi , 20:56
Okunma: 1504
0 Yorum

Baz İstasyonlarına Tokat Gibi Karar!

 

Baz İstasyonları sağlığımızı tehdit ediyor diye,

Yıllarca yazılar yazdık,
 
Okulların, Hastanelerin, konutların tepelerine kurulan baz istasyonları,
 
Bundan sonra, ruhsat alınmadan baz istasyonları kurulamayacak!
 
Benim can arkadaşım, avukatım , Av Tufan Baytan  Emsal niteliğindeki kararı aldı,
 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 62'nci maddesinin 1, 2 ve 3'üncü fıkralarının yürütmesinin durdurulması ve iptalini isteyen dava neticesinde,
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait yönetmeliğin 62'nci maddesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi.
 
Bu karar neydi önce ona bakalım,
 
Elektronik haberleşme istasyonları
 
MADDE 62 – 
 
(1) Kamuya ait umumi hizmet alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınmak suretiyle ruhsat alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.
 
(2) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196) (2)  Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyet üstlenilmek ve Kanunun cezai hükümleri saklı kalmak, kat maliklerinin üçte ikisi ve gerekmesi halinde uygulamadan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız bölüm maliklerinin muvafakati alınmak, statik açıdan sakınca bulunmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak rapor ilgili idaresine sunulmak, bina estetiğini, görünümünü ve silueti olumsuz etkilememek kaydıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınarak; ruhsat alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir. Bina cephelerinde bu fıkrada aranan şartlara ilave olarak, sadece anten ve anten aparatları monte edilmek, cepheye bitişik olmak, dış cephe kaplamasıyla benzer görünümde olmak ve anten boyları 1,55 metreyi geçmemek şartları da aranır. Fenni mesuliyet üstlenilmek ve Kanunun cezai hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sabit elektronik haberleşme altyapısında kullanılan; saha dolabı, varlık noktası (PoP noktası), menhol, ankesörlü telefon ve bina içi anahtarlama ekipmanları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınmadan kurulabilir.
 
(3) Elektronik haberleşme istasyonları 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda ve imar planı kararı aranmaksızın kurulur.
 
Öncelikle Av Tufan Baytan’ı kutluyoruz,
 
Sonrasında, İzmir içinde sağlığımızı tehdit eden, Baz istasyonlarının kaldırılmasına yönelik harekete geçeceğiz,
 
 
 


Kaynak: