Savcılık Soruşturmasında..,

16 Ağustos 2019 Cuma , 21:52
Okunma: 1723
0 Yorum

Dikkate alınacak detaylar!!!

 

Balıkçılar Meydanı İhalesi ile ilgili, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayet sonucu, soruşturma başlanıldığını sizlerle paylaşmıştık,

 
Şikayetçi 1 Haziran tarihinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına konuyu intikal ettirmiş,
 
4483 yasa kapsamında savcılık konuyu, İzmir Valiliği’ne yollamış,
 
Oysaki Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu, 3628 sayılı Kanuna göre,
 
Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü Soruşturma
 
“Madde 17 – (Değişik birinci fıkra: 12/12/2003-5020/12 md.) Bu Kanunda ve 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve  satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.
Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.”
 
Balıkçılar meydanı işinde şikayete konu kişiler İzmir Büyükşehir belediyesi çalışanları, olduğuna göre Valiliğin ön araştırma raporuna gerek yok!
 
Sizlerle paylaşacağımız yazıda her şey çok net!
 
 


Kaynak: