Sayın Başkan Açıklanması halinde..,

8 Temmuz 2018 Pazar , 19:01
Okunma: 2034
0 Yorum

ne olur?

 
Buca Belediyesi ile ilgili ilginç bir iddianın araştırılması için derneğimize gelen ihbar sonrası,
 
Hemen bilgi edinmeden sorularımızı sorduk, 
 
Buca Belediyesi,  “kamuoyunu ilgilendirmeyen” soru olduğunu düşünüp yanıtlamadı.
 
Bu kez İçişleri Bakanlığı yanıtlar düşüncesiyle, İçişleri Bakanlığı’na sorduk,
 
İçişleri Bakanlığı da, “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 27’nci maddesi uyarınca işleme alınamamıştır."
 
Bilgi edinme Kanunun 7. Maddesine bir bakalım,
 
“Madde 27- Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.”
 
Biz, Birol Buyruk yerine bir başka kişiyi mi önerdik, tavsiye niteliğinde algılandı sorumuz.
 
Elbet bu cevapta bize yeterli gelmediğinden, bu kez sorumuzu, İçişleri Bakanlığı Personel Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığına sorduk,
 
Yine sorumuza cevap olarak, “.., 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 27’nci maddesi uyarınca işleme alınamamıştır.”
 
Sorduğumuz sorularımıza neden cevap verilmediğini inanın anlamadık!
 
Oysaki sorumuz çok net, Birol Buyruk Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanma yazısı İçişleri Bakanlığı tarafından hangi tarih ve sayı ile yapılmıştır!
 
Sorumuza cevap alamayınca, kafamızda bir çok soru işaretleri oluşmakta,
 
Sizlerle sorduğumuz soruları ve cevapları paylaşalım diyoruz,
 
 
27.04.2018 tarih  1800730001 sayı ile sorduğumuz soru
 
Sn yetkili
 
İzmir ili Buca belediye özel kalem müdürü olması için Birol Buyruk için İçişleri Bakanlığı onay yazısı var mıdır, var ise hangi tarihte alınmıştır?  Buca Belediyesi tarafından özel kalem müdürlüğüne teklif edilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan Tolga Çobanoğlu olduğu ve sonrasında Birol Buyruk için İçişleri Bakanlığından onay yazısı gelmeden sadece teklif edildiğine dair yazısı bulunduğu iddialarına yanıt bekliyoruz.
 
1-Birol Buyruk için İçişleri Bakanlığı tarafından hangi tarih ve sayı ile bakan tarafından onay verilmiştir?
2-Bakan onayı olmadığı iddiaları doğrumudur?
 
Gelen yanıt;
 
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (04.05.2018 12:14)
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Kurum içi düzenlemeler başlıklı 25. maddesi-" Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır" denilmektedir. Bu kanun kapsamında istenilen bilgilerin tarafınıza verilmesi uygun görülmemiştir.
 
Sorumuza yanıt alamayınca, bu kez sorularımızın İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlanmasını istedik.
 
06.05.2018 tarih 1800777436 sayı ile sorumuzu sorduk.
 
Sn yetkili 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından cevaplanmasını istiyorum.
 
İzmir ili Buca belediye özel kalem müdürü olması için Birol Buyruk için İçişleri Bakanlığı onay yazısı var mıdır, var ise hangi tarihte alınmıştır? Buca Belediyesi tarafından özel kalem müdürlüğüne teklif edilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan Tolga Çobanoğlu olduğu ve sonrasında Birol Buyruk için İçişleri Bakanlığı’ndan onay yazısı gelmeden sadece teklif edildiğine dair yazısı bulunduğu iddialarına yanıt bekliyoruz. 
 
1-Birol Buyruk için İçişleri Bakanlığı tarafından hangi tarih ve sayı ile bakan tarafından onay verilmiştir? 
2-Bakan onayı olmadığı iddiaları doğrumudur? 
3-Buca belediyesi tarafndan sorularıma cevap alamadım, gelen cevapta “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Kurum içi düzenlemeler başlıklı 25. maddesi-" Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır" Bu konu kendi personeli ile kurum içi yazışmalarla sınırlı değildir, kamuoyunu ilgilendirmekte olduğundan Bilgi Edinme Kanunu süresinde cevaplanmasını talep etmekteyim.
 
Cevap: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI > PERSONEL VE EĞİTİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (07.06.2018 18:46)
06/05/2018 tarihli ve 1800777436 sayılı BİMER başvurusuna ilişkin dilekçe incelenmiştir. Söz konusu başvuru dilekçesinin içeriği mütalaa talepli olduğundan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 27 nci maddesi uyarınca işleme alınamamıştır. İyi dileklerimle.
 
Yine cevaplamayınca bu kez sorularımızı, 07.06.2018 tarih 1800984218 sayı ile İçişleri Bakanlığı Personel Eğitim Daire Başkanlığına sorduk.
 
Sn Yetkili 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı Personel Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından cevaplanmasını talep ediyorum. 
1-İzmir ili Buca belediye özel kalem müdürü olması için bakanlığınız tarafından onay yazısı var mıdır? 
2-Birol Buyruk için İçişleri Bakanlığı onay yazısı hangi tarihte alınmıştır? 
Yukarıdaki sorularım Bilgi Edinme Kanununa uygun sorular olduğundan süresinde cevaplanmasını talep etmekteyim. 
 
Cevap: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI > PERSONEL VE EĞİTİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (22.06.2018 18:41)
 
07.06.2018 tarihli ve 1800984218 sayılı BİMER başvurusuna ilişkin dilekçe incelenmiştir.
Söz konusu başvuru dilekçesinin içeriği mütalaa talepli olduğundan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 27 nci maddesi uyarınca işleme alınamamıştır. İyi dileklerimle.
 

Konuyu önce BEDK kuruluna yollayacağız sonrasında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna ileteceğiz.  


Kaynak: