Sayın başkan bir yandan satış..,

12 Eylül 2021 Pazar , 20:00
Okunma: 1345
0 Yorum

Diğer yandan!!!

 

İBB'nin Eylül 

Meclis gündemine gelen,

Satışı OYBİRLİĞİ ile uygun bulunmuş!

7. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 14151 ada, 3 no’lu taşınmaz üzerindeki yapıda 2. kat 10 no’lu ve 3. kat 13 no’lu bağımsız bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında halka satışının yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu.  (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.30565)

Otuzar otuzar satış yapılan taşınmazlardan,

Sonra birer ikişer satış yapılması,

Akıllara satılacak taşınmaz mı kalmadı sorusunu getirmekte,

Diğer yandan ise,

Diğer illerdeki belediyelere,

Araç hibesi yapılmakta,

5. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve ekli Teknik Raporda durumları belirtilen kamyonet ve otobüslerden; 35 VF 618 plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkanlığına, 35 Y 2374  plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Zonguldak Alaplı Belediye Başkanlığına, 35 VF 712 plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Çorum Sungurlu Belediye Başkanlığına, 35 UH 592 plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Ardahan Hanak Belediye Başkanlığına,  35 UH 506 plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Samsun Atakum Belediye Başkanlığına, 35 CSJ 56 plakalı, 1998 model, Mercedes Sprinter marka kamyonetin Kars Susuz Belediye Başkanlığına, 35 KN 309 plakalı, 2004 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Aydın İncirliova Belediye Başkanlığına 35 EMN 32, 35 EMN 38, 35 FE 874, 35 HN 316, 35 KC 373 plakalı,  2001 model, Mercedes 0345 Körüklü marka otobüslerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.(ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.32742/E.346449)

Burada bir çelişki yok mu?

Birde üstüne,

Tunç Başkan 145 Milyon bankalardan borçlanma yetkisi istemekte,

Tunç Başkan Konak Hizmet binasından, Kültürpark hollere nakliye olarak 1 Milyon 350 Bin TL öderse,

Daha çook borçlanma yetkisi ister.

26. İzmirli hemşehrilerimize kalıcı bir iyileşmeye zemin hazırlamak adına Kriz Belediyeciliği kapsamında yatırımlara devam etme ihtiyacı nedeniyle Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 145.000.000,00-TL'ye kadar kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, Protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Satınalma Dai.Bşk.E.320686)


Kaynak: