Sayın Başkan Bizler Gibi..,

18 Şubat 2021 Perşembe , 13:04
Okunma: 3207
0 Yorum

Siz merak etmiyor musunuz?

 

Gerekten çok merak..,
 
Ediyoruz!!!
 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri,
 
Buğra Gökçe ile Ergin Gökçe arasında,
 
Kan bağı varmı yok mu?
 
Bu sorunun cevabı net olarak,
 
VAR ya da YOK şeklinde verilmek yerine,
 
İBB'nin cevabında,
 
Akıllara durgunluk veren cevapta yer alan,
 
“Kişinin izin vermediği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.” hükmü gereği söz konusu talep karşılanamamıştır.”
 
Bizler Buğra Gökçenin özel şirketini sorgulamadık,
 
Bizler kamuoyundan gelen talepleri sorguladık,
 
Hangi ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ?
 
İBB'nin yapmış olduğu bir ihalede, Genel Sekreterin kan bağı bulunan şirket ortağına bir ihale verildi ise,
 
SORGULAMAK HAKKIMIZDIR!!!

Kanbağı yok ise konu kapanır!
 
Bu gün gelen cevapta,
 
" İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > MEMUR PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (18.02.2021 12:28)
 Başvurunuza konu olan iddialarınız ile mükerrer nitelikte olan daha önce yapmış olduğunuz başvurunuza, Kurumumuz tarafından cevap verildiği anlaşıldığından Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Başvuruların cevaplandırılması başlıklı 18 inci maddesinde “Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.” hükmü gereği talebiniz karşılanamamıştır. Bilgilerinize rica ederim. "
 
Sorularımız cevaplanmış olsaydı,
 
Sorumuzu tekrar sormazdık,
 
İçişleri Bakanlığı'na da aynı şekilde cevap veremeyeceğiniz düşüncesindeyiz,
 
Bize ve okuyucucularımız Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan,
 
Balıkçılar Meydanı yüklenicisinin, ortaklar kısmında yer alan,
 
Ergin Gökçe İsminin bir açıklaması olması gerektiine inanmaktayız. 
 

 


Kaynak: