Sayın başkan bu cevaplar..,

15 Şubat 2019 Cuma , 20:20
Okunma: 2497
0 Yorum

sizce yeterli mi?

 
Güzelbahçe sakinlerinden gelen ihbarları sizlerle paylaşmıştık, 

“Nivent Hanım, Güzelbahçe Shell Benzinlik karşısında bulunan yerler, burasının imar durumu gereği 50 m2 kapalı alan yapabiliyorsun. Şu an burada yaklaşık 800 m2 kapalı alan var. Otopark alanına yapılmış bir ayrı işletme mevcut ve kapalı alan şeklinde, hepsi kaçak. Yapıların resimlerini incelemeniz için yolluyorum. İlgileneceğinizden de eminim. Teşekkürler.”
 

“Nivent Hanım uzun zamandır takip ediyorum sizi imar yolsuzlukları ile ilgilendiğinizden, konunun araştırmanız için bilgi notu yolluyorum. İki parsel tarım arazisine, Mahalle Güzelbahçe diye bir işletme yapıldı facebook ve instagramda var. Yaklaşık 5000m2 kapalı alan yapıldı. İçerisine 20 tane mağaza yapıldı ve kiraya veriliyor restoranlar, Otel, organik Pazar ve işletme ruhsatı yok. Ve belediye müsaade ediyor. Adamlar bildiğiniz tesis kurmuş, en önemlisi işletme ruhsatı yok. Ayrıca yapılaşmalar 2018 yılında yapıldı”
 
 
Bu haberleri yaptıktan sonra, Cimöer üzerinden sorularımızı sorduk,
 
Soru ve cevaplara geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğimiz konular var,
 
Sorularımızı, İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi yerinde denetim yapmak yerine Güzelbahçe Belediyesine topu atmış oldu,
 
Güzelbahçe Belediyesi ise, 
 
5094 ve 1877 nolu Parsellere ait imar arşiv dosyasında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı belirtilmiş,
 
Peki, yapı ruhsatı ve yapı kullanım belgesi olmadan bu binalar yapılmıştır?
 
5571 nolu parsel ise, “50 m2'den fazla inşaat yapılamaz." şeklinde plan notu bulunmaktayken bu inşaatlar hangi yasaya göre yapılmıştır?
 
 
En önemlisi biz haber yapana kadar, hiçbir denetim yapılmadı mı?
 
Bizim haberimiz sonra yapı tatil zaptı tutulması biraz düşündürücü değil mi?
 
Bu yapılar 2018 yılı sonrası değil mi?
 
Otopark alanının üzerine yapılan yapılara nasıl imar affına sığdırdılar,
 
Otopark alanı üzerine yapı yapılır mı?
 
Google Earth açıldığında geriye git butonu var,
 
2017 yılında bu yapılaşmalar var mı yok mu anlaşılmaz mı?
 
Bu bina eklentileri 2018 yılı sonra yapıldı ise, nasıl imar barışı kapsamına sokulacak?
 
Ayrıca konuyu İçişleri Bakanlığı ve çevre ve Şehircilik Bakanlığına ileteceğiz, imar affı kapsamına girer mi girmez mi öğreneğiz.
 
Ayrıca Güzelbahçe Belediyesi bizim yazımızdan sonra harekete geçmiş olması, nedeniyle soruşturma açılır mı açılmaz mı bilinmez.

 Soru ve cevapları;

 
Sn yetkili 
 
Aşağıdaki sorularımın İzmir Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından cevaplanmasını istiyorum 
 
1- Güzelbahçe ilçesinde bulunan 5094 ve 1877 parsellerde bulunan yer tarım arazi değil mi? 
 
2- Bu parsellerin üzerinde 5000 m2 civarı kapalı alan var mı? Bu alanlar dükkan olarak kiralanmakta.
 
3- Bahse konu parsellerin üzerinde olan yapılaşmaların inşaat ruhsatı hangi tarihte verildi ve kaç m2 kapalı alan olarak belirtildi 
 
4- Yapı Kullanım Belgesi hangi tarihte ne olarak verildi? 
 
5- İşletme ruhsatı var mı?
 
6- İlave inşaatlar 2018 yılında yapıldığından imar affı kapsamına girmemektedir. 
 
7- Güzelbahçe ilçesinde 5571 parselde bulunan yerler plan notuna göre 50 m2 yer yapıldığı ancak bahse konu parseller üzerinde 800 m2 civarı yapılaşmalar olduğu ve iddiaya göre otopark alanına yapılmış ve bu yapılaşmalar 2018 yılında yapıldığından imar affı kapsamında değil. 
 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep ediyorum 
 
http://www.gaze-temiz.com/guzelbahce-belediyesinin/HaberDetay/3918 
http://www.gaze-temiz.com/guzelbahce-belediyesine-soruyoruz/HaberDetay/3916 
 
İlgi sayılı yazınıza bahse konu İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, 5094 ve 1877 nolu parseller 1/100000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi çevre düzeni planında, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü çevre düzeni planında, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarım alanına isabet etmektedir. Parsellere ait imar arşiv dosyasında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.
 
5571 nolu parsel ise 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına istinaden rekreasyon adasına isabet etmekte olup, bu alanlarda "Halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, çeşmeler, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları ve yeşil bitki örtüsü bulunan alanlar yer alabilir. Bu alanlarda hmax:3,20 m. ve tabanda 50 m2'den fazla inşaat yapılamaz." şeklinde plan notu bulunmaktadır.
 
İzmir İli, Güzelbahçe ilçesi, Yalı Mahallesi, 1877 ve 5094 parsellere 3194 sayılı İmar Kanununun 32 maddesine göre 06.12.1017 tarih, 129 cilt, 4 sayfa ve 5 sayfa numaralı, 5571 numaralı parsele de 21.12.2018 tarih, 131 cilt, 6 sayfa numaralı yapı tatil zaptı düzenlenmiş olup, yasal işlemler devam etmektedir.
 
Ayrıca, parsellerden sadece 5094 parselde bulunan taşınmazlardan No:28 için yapı kayıt belgesi alınarak, Belediyemize iş yeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatında bulunulmuş olup, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanması durumunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir. Bilgilerinizi rica ederim.
 
Cevap: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR DENETİM-1 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (28.12.2018 16:13)
 
Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yetki ve sorumluluk alanlarında, imar mevzuatının öngördüğü izinlendirmeleri yapmak ve bu izinlendirmelerin uygunluğunu denetlemenin yanı sıra mevzuata aykırı oluşumlar için gerekli kararları almak ve bu kararları uygulamakla da yetkilidirler.
 
Bu kapsamda, 1802441499 sayılı başvurunuza konu edilen hususlar 28.12.2018 tarihli ve E.330633 sayılı yazımız ile Güzelbahçe Belediye Başkanlığı'na iletilmiştir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 


Kaynak: