Sayın Başkan Mahkeme Kararlarını..,

13 Mayıs 2018 Pazar , 18:43
Okunma: 1324
1 Yorum

Uygulamamak Suçtur!

 
Menderes Belediyesi ve Büyükşehir belediyesi işbirliği ile Menderes Çukuraltı Plajına beton döküldüğü için İzmir 3. İdare Mahkemesinde dava açmıştık,
 
Menderes Belediyesince yapılmış olan ÖzdereÇukuraltı Sahil Projesi ve bu proje kapsamında yapılan kafeteryanın imar planına, Kıyı Kanununa ve kamu yararına aykırı olmasından dolayı Temiz İzmir Derneği olarak İdare Mahkemesi nezdinde dava açmış ve İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10.11.2016 tarih ve 2016/1427 sayılı kararı ile, projenin kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı olmasından dolayı adı geçen Mahkeme tarafından sahil projesi kapsamındaki kumsala yapılan kafeterya binası iptal etmiştir.
 
Menderes Belediyesi, Mahkemenin bu yıkım kararını uygulamaktan imtina etmiş ve geçen süre zarfında Mahkeme kararına aykırı olarak kafeteryanın işletilmesine devam etmiştir.
 
Oysa ki;
 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve gerekse 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Mahkeme tarafından yıkım kararı verilen  kafe /restoranın korunmasına yönelik olmadığını ve bu yıkım kararın Belediyesince yerine getirilmesi gerektiği açıkça belirtilmektedir.
 
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, 28 maddesi‘’Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez’’ hükmüne istinaden idareye tanınan 30 günlük süre çoktan aşılmış olduğundan İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10.11.2016 tarih ve 2016/1427 sayılı kararının ivedi olarak yerine getirilmesi gerekmekte olup, aksi halde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ilgili yerlere bildirmemize karşın hangi gerekçeyle uygulanmamakta?
 
Yoksa, Menderes sınırlarında mahkeme kararları yok mu sayılmakta?
 
 

 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 14.05.2018 07:52:23

  • Mehmet öz
  • Hayırdır rahatsızmı oldunuz biz bülent başkanımızdan memnunuz bumu gerekçe birsürü arkasında durulcak sorunlar onların arkasında durun reziller