Sayın Buğra Gökçe Opera İhalesinin..,

30 Aralık 2020 Çarşamba , 19:15
Okunma: 2729
0 Yorum

Ankaralı Firmaya gitmesi tesadüf mü?

 

İzmir büyükşehir tarafından ihale edilen,
 
Opera Binası,
 
25 Eylül 2018'de tarihinde başlanan inşaatın son durumu nedir?
 
Halen temel seviyesinde olduğu doğru mu?
 
429.000.000,00 TL’ye ihale edilen yer neden yavaş ilerliyor?
 
Sayıştay Raporunun 29. Maddesinde;
 
“BULGU 29: Opera Binası Yapım İşinde Konsorsiyum İçin Elzem Olan Özel Ortağın Hakkının Uzman Olmayan Ortağa Devredilmesi Kurum ihalelerinde yapılan incelemelerde, 

2017/121222 ihale kayıt numaralı “İzmir Opera Binası Yapılması” yapım işinde sahne mekaniği işleri özel uzmanlık gerektirdiği için iş A ve B olmak üzere iki kısma bölünmüş olup her iki kısım içinde iş bitirme belgesi verilmesi şartı konulmuştur. 

Sahne mekaniği işi için çeşitli yeterlilik şartları aranması sebebiyle ihaleye daha düşük teklif veren firmalar özel uzmanlık şartlarını sağlayamaması gerekçesiyle ihaleden elenerek ihale yüksek teklif veren konsorsiyum tarafından kazanılmıştır. 

Daha sonra özel uzman ortak tarafından işe başlamadan sözleşme diğer ortağa devredilmiş ve bu devire idarece izin verildiği görülmüştür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde, Ortak girişim, "İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar" olarak açıklanmaktadır. 

Yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Ortak girişimler" başlıklı 14 üncü maddesinde, konsorsiyum konusuna açıklık getirilmektedir. “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. …konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden görüleceği üzere konsorsiyum üyeleri, işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık hak ve sorumluluklarını ayırırlar. Her ortak kendi uzmanlık alanındaki işleri yapmaktan sorumludur. 

İdarenin ihalesini gerçekleştirdiği opera binası yapım işinde ihale, A kısmı bina yapımı, B kısmı ise sahne mekaniği olmak üzere 2 kısma ayrılmıştır. Sahne mekaniği işleri özel uzmanlık gerektirdiği için idare tarafından her iki kısım içinde ayrı ayrı iş bitirme belgesi talep edilmiştir…,”
 
İhalenin her iki kısmı için ayrı ayrı iş bitirme belgesi isteyen aynı belediye,
 
Uzman Olmayan Ortağa Devredilmesi karşısında, İzmir büyükşehir belediyesi neden bir yaptırım uygulamamıştır?
 
İhale komisyonu,
 
Genel Sekreter,
 
Yapım işleri,
 
Neden gereğini yapmadı?
 
Madem Opera Binası yapımında uzmanlığa gerek yoktu,
 
327 Milyon 490 Bin TL veren şirket yerine,
 
İhale 429 Milyon TL teklif veren istekli üzerine bırakılmıştır.
 
Aradaki fark;
 
102 Milyon TL
 
Bu düpedüz kamu zararı değil midir?
 
Sayıştay Başkanlığı Denetim raporunu yazmış,
 
Peki, konu yargıya taşındı mı?
 
102 Milyon TL’nin hesabını kim soracak?
 
Konuyu Sayıştay Başkanlığı bilgi edine biriminden sorduk,
 
Gelen yanıta göre hareket edeceğiz.


Kaynak: