Sayın Canbek iddiaları..,

2 Eylül 2018 Pazar , 21:51
Okunma: 1721
0 Yorum

Yanıtlarsa seve seve yayınlarız!

 
İzmir Büyükşehir Belediyesinde, sözleşmeli elemanlar alınmaya başlamış,
 
Öyle enteresan iddialar var ki!
 
Belediyede çalışan birçok üst düzey yöneticilerinin, meclis üyelerinin kızları oğulları belediyede sözleşmeli olarak işe başlatmışlar,
 
İddiada yer alan, 
 
Raif Canbek (ESHOT Genel Müdürü)
 
"Kızını belediyeye sözleşmeli eleman olarak aldı"
 
Görev yeri Kent Estetiği
 
Canbek’in kızı endüstriyel tasarım mezunu imiş,
 
Aslına bakarsanız tam mesleğine göre bir yere sözleşmeli olarak işe başlamış,
 
Ancak “sözleşme listesinde yok muş”
 
“Sözleşmeli memur olamayacağı halde sözleşmeli memur yaptılar lütfen araştırın” denilmekte,
 
Sayın Canbek’in kızı iddia edildiği gibi belediyede sözleşmeli memur olarak başladı ise,
 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar dikkate alındı mı?
 
MADDE 14 - 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.
 
Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
 
Sınav şartı uygulandı mı?
 
c) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,

Türkiye çapında yüksek tirajlı gazetelerde ve resmi internet sitelerinde duyuru yapıldı mı?
 
 (2) Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmi internet sitelerinde ilan ederler.

Sınav sonucunda,
 
(3) Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.
 
Komisyona etki oldu mu?
 
Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
 
Belediye Kanununda bunun aksi hükümleri var mı yok mu bilemiyorum,
 
Konuyu ilgili yerlere sorduk, umarız her şey usulüne uygun olarak yapılmıştır.
 
Kent estetiği birimine, Raif Canbek’in kızı olmasaydı alınır mıydı sorusuna yanıt arıyoruz,
 
Umarız bunlar sadece iddiadır,
 
Sayın Raif Canbek bunlar sadece iddiadır derlerse, severek yayınlarız.
 

 


Kaynak: