Sayın İnce, Bu Plan..,

17 Temmuz 2019 Çarşamba , 21:21
Okunma: 1508
0 Yorum

Planlama İlkelerine, Şehircilik İlkelerine..,

 
Geçtiğimiz günlerde, “Güzelbahçe Yelki'de, Yapılan inşaat faaliyeti hakkında..,” başlığı altında bir haber paylaşmıştık,
 
 
 
Bahse konu inşaatın yerini parsel sorgudan tespit etmeye çalıştık,
 
Bulduğumuz parsel numaralarından yola çıkarak,
 
Güzelbahçe Belediye Başkanlığından askıya çıkan planları inceledik,
 
30.05.2016 tarihli askıya çıkan planı bulduk,

“5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanan ve aşağıda konusu belirtilen 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı Belediyemizce 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre duyurulur. İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 212 ada 1, 2 parsel ve 213 ada 1, 2, 3, 4 parsel ile ilgili plan tadilatı hk.”
 
Sonrasında Cimer üzerinden sorularımızı hazırladık,
 
Cimer sorularına geçmeden önce,
 
Sizlerle paylaşmak istediğimiz, detaylar var,
 
Güzelbahçe yekli İlçesinde bulunan ODTÜ Kolejinin yeri imar planında konut alanı 2 kat Emsal 0,30 iken imar uygulamasıyla imar parselleri oluşmuştur,
 
Ancak daha sonra imar planı değişikli ile “Özel Eğitim Alanına" çevrilmiş
,
3 kat Emsal 1,00 yapılmış,
 
Bu durumda 8582 m2 alanda inşaat miktarı konut iken 2574 m2 olmasına karşın,
 
Özel eğitim alanına dönüştürülmesi ile 8582 m2 olmuş böylelikle inşaat miktarı 2,5 kat arttırılmıştır.
 
Bu durumda;
 
1- İmar planında konut alanında imar parselleri oluşmuş iken, plan değişikliği ile inşaat miktarı 2,5 kat artırılarak böylelikle, bireysel mülkiyete prestij ve kazanç sağlanmış mıdır?
 
2- İmar Plan değişikliğiyle emsal artışına ve yoğunluk artışına, sebep olması nedeniyle Kentsel Alt Yapı ve Sosyal Donatı Alanlarının artırılması ihtiyacı doğuracak olması, Kentsel Dokuyu bozması, çevresinde Tarımsal Alan olması sebebiyle PLANLAMA ve ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE ters değil midir?
 
 
Konuyu İçişleri Bakanlığından, Mülkiye Başmüfettişi tarafından incelenmesini isteyeceğiz,
 
Geçmişte, GİRAUD Planını şikayetimiz üzerine İçişleri bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi tarafından incelendiğinde, Planlama Şehircilik İlkelerine aykırı bulunmuş ve mecliste plana onay veren tüm meclis üyeleri yargılanmıştı.

Cimer üzerinden sorduğumuz soruyu da sizlerle paylaşalım,   

11.07.2019 
 
Sn yetkili
 
İzmir Güzelbahçe belediyesinden sorularımın cevaplanmasını istiyorum
 
15216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanan ve aşağıda konusu belirtilen 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı Belediyemizce 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre duyurulur. İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 212 ada 1, 2 parsel ve 213 ada 1, 2, 3, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının plan açıklama raporunda bahse konu parsellerin durumu ne idi, plan tadilatından sonra ne oldu?
 
2-Bahse konu parseller için Güzelbahçe Belediyesinden inşaat ruhsatı alındı mı?
 
3-İnşaat ruhsatı alındı ise ruhsat ne olarak verildi?
 
4-Toplam kaç metrekare inşaat alanı ve kaç kat inşaat olarak, ruhsatı verildi?
 
 
 


Kaynak:

Etiketler:

  • Sayın,
  • İnce,
  • Bu,
  • Plan..,