Sayın İnce iddialarda..,

8 Nisan 2021 Perşembe , 19:35
Okunma: 2467
0 Yorum

yer aldığı gibi gerçekten yakınıza ait villa mı?Geçtiğimiz ay sizlerle,

Güzelbahçe’den İnşaat.., Manzaraları!!!

Başlıklı bir haber paylaştık,


Haberimizin içeriğinde, Mustafa İnce’ye sorular yönelttikten sonra,

Cimer üzerinden sorularımızı sorduk,

Sorularımızın tamamına cevap verilmemiş,

Soru cevap şeklinde sizlerle paylaşıyoruz,

Sayın yetkili

Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi 1993 ada 8 parselde yer alan inşaat ile ilgili aşağıdaki sorularımın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını istiyorum.

1-İnşaat Ruhsatı hangi tarihte verildi?

“Söz konusu parselde (1999 parsel olarak) bulunan tek katlı yapının 31.12.1997 tarih, 97-100 nolu Yapı Ruhsatı..,”

2-Yapı Kullanım Belgesi ne zaman verildi?

“05.07.2001 tarih, 2001-78 belge nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur.”

3-İmar planında kaç m2 inşaat alanı var?

“Korunacak Tarım Alanına isabet etmekte olup, İmar Planı Notlarına istinaden “Korunacak Tarım alanlarında min. cephe 25 m., min. ifraz büyüklüğü 3000 m²'dir. Bu alanlarda sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde parsel sathının %5'inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 250 m²'yi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği h=6.80 m.'yi aşmamak, yol ve parsel sınırlarına 5.00 m.'den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evi yapılabilir."

4-Parsel niteliğinde tarla ve sera yazan bir yerde bu villa nasıl yapıldı?

Bu sorumuza cevap verilmemiş,

5-İmar Barışından faydalandı mı?

Bu sorumuza da yanıt verilmemiş,

6-İmar barışından faydalandı ise nasıl inşaat devam edebilmekte?

Bu sorumuza da yanıt yok,

7-Duvar yükseklikleri nasıl bu kadar yüksek betondan yapıldı? Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinde,

Bahçe duvarları MADDE 43- (1) Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi, gerisinde ise 2.00 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.

Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin zamanında cevaplanmasını istiyorum.

Bu sorumuza da yanıt alamadık,

Güzelbahçe belediyesi cevabında, “Yapı Sahibinin tadilatla ilgili 03.11.2020 tarih, 10299-9522 kayıt numaralı dilekçesi bulunmaktadır.”

2020 yılında tadilat ruhsatı almış,

Duvar yükseklikleri YASA ve Yönetmeliğe uygun değil,

İBB’nin imar yönetmeliğinde,
 
Bahçe duvarları MADDE 43- (1) Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi, gerisinde ise 2.00 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.

Güzelbahçe belediyesi duvar yükseklikleri ile ilgili mutlaka işlem yaptığını düşünmek istiyoruz,

Ayrıca korunacak tarım alanında kalmakta,

250 metrekare bu alana inşaat nasıl yapılmakta?

Bu konuda Güzelbahçe Kaymakamlığından inceleme isteyeceğiz.

 

Cevaplar:
İlgi sayılı Cimer dilekçesinde bahse konu, İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yaka Mahallesi 1993 ada 8 parsel (eski 5365 parsel); eski kadastral 1999 parselin (14.470m2) ifrazı sonucu oluşmuştur. Söz konusu parselde (1999 parsel olarak) bulunan tek katlı yapının 31.12.1997 tarih, 97-100 nolu Yapı Ruhsatı ve 05.07.2001 tarih, 2001-78 belge nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur. Yapı Sahibinin tadilatla ilgili 03.11.2020 tarih, 10299-9522 kayıt numaralı dilekçesi bulunmaktadır.
 
Söz konusu 1993 ada 8 parsel; 29.06.1989 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına istinaden Korunacak Tarım Alanına isabet etmekte olup, İmar Planı Notlarına istinaden “Korunacak Tarım alanlarında min. cephe 25 m., min. ifraz büyüklüğü 3000 m²'dir. Bu alanlarda sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde parsel sathının %5'inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 250 m²'yi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği h=6.80 m.'yi aşmamak, yol ve parsel sınırlarına 5.00 m.'den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evi yapılabilir. Tarımsal amaçlı tesislerden seralar için sınır yoktur.” denilmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
 

 


Kaynak: