Sayın İnce Tarım Alanlarına..,

16 Aralık 2019 Pazartesi , 20:39
Okunma: 1927
0 Yorum

Yapmak istdiğiniz nedir?

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis gündeminde yer alan, 
 
“Yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" kullanımında kalan, Güzelbahçe ilçesi, Güzelbahçe Mahallesi, 1537, 1539, 5562, 5563 parsellerin, "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303239)”
 
Tarım Alanı kullanımında kalan yer,

"Kentsel Gelişme Alanı" olarak değiştiriliyor,
 
Güzelbahçe Belediye Başkanı, tarım Alanlarına yönlik söylemlerinde,
 
“ ..,doğanın kalbine bir hançer gibi saplanacağını ve oradaki doğal yapıya zarar vereceğini, hem insanlar hem de o ortamda yaşayan hayvanlar için büyük bir tahribata yol açacağını biliyoruz.”
 
O zaman syın İnce,  size soruyoruz,
 
Meclis Gündemine gelen madde, Tarım Alanı ve bu koskoca alan Tarım Alanından çıkartılacak!
 
Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı nedir bir bakalım,

“Kentsel gelişme alanı, İmar planı sınırı içinde kalan ve imar planı raporunda belli edilen süre içinde kentin gelişmesine ayrılan alanlar.”
 
Tarım Alanlarını böyle mi koruyacaksınız?
 
Bu planı çok yakın takibimize aldık,

“Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az ellibin metrekare olması şarttır.” 
 
Bahse konu parsellerin toplam büyüklüğü, 50 Bin metrekare var mı?
 

 


Kaynak: