Sayın Oran bu çelişkili cevaplardan..,

8 Nisan 2021 Perşembe , 20:25
Okunma: 2807
0 Yorum

Sonra iç soruşturma açar mı dersiniz?

 

Çeşme belediyesinden,
 
İki farklı cevap verilmesini,
 
Sizlerle paylaşmıştık,
 
 
Konuyu Çeşme Kaymakamlığı'na sorduk,

ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI’NA

Çeşme Belediyesi tarafından cevaplanan 6151 Ada 1 parselde bulunan deviren İnşaata ait taşınmazla ilgili tarafıma verilen cevapla, dernek üyemize verilen cevaplarda SEHVEN denilemeyecek aykırılıklar bulunmaktadır.
 
Tarafıma yollanan yazıda Yapı Kayıt Belgesi alındığı yazılmakta.

Cevap: ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI > YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (11.03.2021 10:28)
 
“Söz konusu 6151 ada 1 parselde bulunan bina için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olduğu görülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16.maddesinin dördüncü fıkrasında "Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir" denildiğinden 3194 sayılı İmar Kanunun 32'nci maddesine göre işlem tesis edilememiştir. 31.07.1989 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında 6151 ada 1 parsel ticaret ve tercihli konut alanında kalmakta olup ilgili ada parsel yeşil alan veya yolda kalmamaktadır. Bilgi edinmenizi rica ederim.”

Dernek üyemize yazılan yazıda ise inşaata 2018 yılında başlandığı yazılmakta.

 
Burada vatandaşa iki ayrı cevap verildiği net olarak görülmekte, bu durum 
 
TCK 281 Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kaymakamlığınız tarafından konunun ivedi bir şekilde incelenmesi gereğinin yapılması ve tarafıma bilgi verilmesini istiyorum.

Temiz İzmir Derneği adına
 
Başkan Nivent Kurtuluş


Kaynak: