Sayın Oran SİZ Talimatlarınızı..,

16 Eylül 2021 Perşembe , 20:57
Okunma: 1383
0 Yorum

Şifahi olarak mı veriyorsunuz?

 

Çeşme belediyesine,

Müfettiş geldiğini sizlerle paylaşmıştık,

6 Konunun incelemesi,

Bilirkişi atanmadığı için çarçabuk bitti,

Sonuç; Soruşturma İzni Verilmemesine,

Kararı çıktı,

Salı günü Çeşme Kaymakamlığı'na , Emekli Mülkiye Müfettişi olan avukatım bizzat teslim etti,

Müfettiş incelemesinde Usul yönünden emekli mülkiye müfettişi tüm görüşlerini yazdı,

Esasa ilişkin 6 maddenin tüm detaylarını bizzat yazdım,

Yazarken o kadar çok hata buldum ki,

Bu ifadelerden sonra nasıl soruşturma izni verilmediğini anlayamadım,

Örneğin;

3 maddede yer alan;

3- Çeşme İlçesi Dalyan Mahallesi Kösteli Nezir tarafından yapılan ve ölümünün ardından yıktırılan Kulenin yeniden inşa edilmesi hakkında; İmar Durum Belgesi Yapı Ruhsatı ve eklerinin bulunup bulunmadığı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülüp yürütülmediği;

Fen İşleri Müdürü Ahmet Çiçek'in ifadesinde;

“Belediye başkanımızın şifahi talimatı üzerine söz konusu yapının yapım ihalesi için 18.03.2020 tarihinde olur alınmıştır. Yapılacak yapı ticari veya kullanılacak bir yapı değildir. KAMU ALANINDA İNŞAA EDİLMİŞTİR. Yapı RUHSATSIZ OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR. Bu benim sorumluluk alanım dışındadır. Müdürlüğümüze anıt yapının projesi geldi bunun üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi kapsamında açık ihale düzenlendi..,"133.361,58 TL + KDV olarak ihale edildi. Bina bu kapsamda yapılarak geçici kabulü yapıldı.”

Başkanın şifahi talimatıyla iş yapılacak,

Kamu Alanına inşaa edilecek,

Ruhsatsız olarak inşaa edilecek,

Üstelik ruhsatsız imarsız alan üzerindeki inşaat faaliyeti için ihaleye çıkılacak,

Fen İşleri Müdürü;

Yapım işi ihalelerinde gerekli imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkılamayacağı hükmünden bihaber olması mümkün mü?

Aynı soruşturma konusunda, İmar Müdürü Pınar Güngör ifadesinde;

“.., Ancak başkanlığın emir ve talimatı üzerine 1 ay önce imar plan tadilatı hazırlıklarına başladık..,”

Kule yapılmadan evvel neden mecliste plan tadilatı yapılmadı?

Soruşturma olunca mı plan tadilatı akıllara geldi!

İmar Müdürü, Fen İşleri Müdürü başkanın talimatıyla yaptık diye,

Başkanı işaret etmişler açıkça,

Ruhsat Müdürünün ifadesini göremedik,

Oysa ki Nezir Kulesi inşaa edilmeden önce Bilgi Edinme Biriminden sorduk cevap alamadık,

Dolayısıyla Ruhsat Müdürü plansız yere yapılan inşaatı neden mühürlemedi?

İhale tutanağında ise;

İmardan sorumlu başkan yardımcısı Fahika Öner'in 18.03.2020 tarihinde   olur imzası var,

Fahika Hanımı sözlü ve watsap mesajı ile uyarmama karşın hiç bir işlem yapmaması hayatın doğal akışına uygun mudur?

Geçtiğimiz yılın mart ayından bu güne imar tadilatı yapılmayan yere şimdi mi imar tadilatı yapmak aklınıza geldi?

"..,yapı ticari veya kullanılacak bir yapı değildir." ifadesinden yola çıkarak,

O zaman biz Çeşme meydanına bir aşevi kuralım ticari faaliyetimiz yok diye müsaade edilir mi?

Usul yönünden incelediğinde ise;

Kule inşaatı Olur tutanağında Başkan yardımcısı Fahika Öner’in imzası bulunmaktadır.

Ayrıca Encümen kararlarının ve para cezalarının uygulanması konusunda, 5393 sayılı Belediye kanununun  Gerek 14 .Maddesi Belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenlemiş olmakla ve gerekse 38.Maddesi Belediye Başkanlarının görev ve yetkilerini belirtmektedir .

38. Maddenin: a bendi h bendi, m bendindeki yetkilerini genel anlamda kullanmamaktan sorumludur. 

Ayrıca 42. Maddedeki yetki devri yapılmış olsa bile o personelle birlikte sorumludurlar yani komutan sorumluluğu devam eder. Bu nedenle de Belediye Başkanları ve ilgi başkan yardımcılarının Soruşturmaya dahil edilmemiş olması nedeniyle öninceleme usul yönünden eksik yapılmıştır.

Merakla Bölge İdare Mahkemesinden sonucu beklemekteyiz.

Küçük bir not;

Soruşturma konusu olan  ikiz villanın yıkımı yarın saat 10.00 da yapılacaktı,

YD Kararı çıkmış,

Oysaki YD Kararı Bölge İdare Mahkemesi kararı ile kesin olarak bozulmuştu,

Konunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız.


Kaynak: