Sayın ORAN temel attığınız..,

8 Eylül 2021 Çarşamba , 22:47
Okunma: 1614
0 Yorum

Yerin ruhsatsız ve plansız olduğunu bilmiyor muydunuz?

 

Çeşme Belediyesi hakkında,

Yaptığımız şikayet dilekçesi,

Üzerine Çeşme Kaymakamlığı,

Tarafından yapılan,

Ön inceleme sonucunda,

Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına,

İtirazımızı yapacağımızı sizlerle paylaşmıştık,

Pazartesi vereceğimiz itirazın tamamını sizlerle paylaşacağız,

Bu gün soruşturma konusunun 3. maddesinde yer alan,

3- Çeşme İlçesi Dalyan Mahallesi Kösteli Nezir tarafından yapılan ve ölümünün ardından yıktırılan Kulenin yeniden inşa edilmesi hakkında; İmar Durum Belgesi, Yapı Ruhsatı ve eklerinin bulunup
bulunmadığı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülüp yürütülmediği;

Konusunda soruşturmanın özetinde yer alan;

"..,Bahse konu Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesinde yer alan yapımı tamamlanmış olan Nezir'in Kulesi'nin Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenmeden, yukarıda belirtilen 3194 sayılı imar Kanunu'nun 3. ve 26. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 12. fıkrasına aykırı olarak yapıldığı anlaşılmış olmakla birlikte kulenin yapıldığı özel mülkiyete konu olmayan alanla ilgili Çeşme Belediyesince "kültürel tesis" olarak imar planı değişikliği çalışmalarının devam ettiği ve plan değişikliği sonrasında Kule'nin ruhsatlandırılabileceği anlaşıldığından, bu aşamada kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayacak bir durumun olmadığı değerlendirildiğinden, bu aşamada haklarında ön inceleme yapılan Çeşme Belediyesi görevlileri Fen İşleri Müdür Vekili Ahmet ÇİÇEK ve İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Pınar GÜNGÖR hakkında adli ve idari yönden herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı kanaatine ulaşıldığı"

"Planlı Alanlar  İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 12. fıkrasına aykırı olarak yapıldığı anlaşılmış" olmasına rağmen maarif müfettişi soruşturmaya gerek görmemiş!

Devamında ise;

Çeşme Belediyesince "kültürel tesis" olarak imar planı değişikliği çalışmalarının devam ettiği ve plan değişikliği sonrasında Kule'nin ruhsatlandırılabileceği anlaşıldığından..,"

Bu Kule yapılmadan önce neden imar planı değişikliği yapılmadı?

Maarif Müfettişi ruhsatının plan değişikliği sonrası verileceğini yazmış,

Yani burası plansız, ruhsatsız!

Lakin soruşturmaya gerek olmamış!

Bu raporda yer alan;

Bu konuda geçtiğimiz yıl Kule İnşaatının betonları dökülmeden,

İmardan sorumlu belediye başkan yardımcısı Fahika Hanıma watsaptan mesaj attım,

".., ayrıca  kule yapılan yer beton dökülen yerin imar planında yol ve yeşil alan buranın imar tadilatı yapıldı mı?"

Diye mesaj attım,

Çeşme Belediyesi Bilgi Edinme Birimine sordum,

Yanıt verilmediğinden, Çeşme Kaymakamlığı üzerinden sorularımızı sorduk ve suç duyurumuzu yapmak zorunda kaldık,

Bu karar elbet bozulur,

Bu raporda yer alan;

"plan değişikliği sonrasında Kule'nin ruhsatlandırılabileceği anlaşıldığından..,"

Biraz latife yapmadan geçemeyeceğim,

Emlakçıya gidip, ben bu evi çok beğendim alacağım, hele milli piyangodan para çıksın gelip alacağım. Demekle eş değer değil midir?

Bugüne kadar bize göre kaçak yapılan KULE İÇİN SORUŞTURMA sonrası Eylül Meclis Gündemine alınmış,

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi 21 İ I pafta X=26877.1287 Y=34855.0776 yerel imar koordinatları ile belirtilen alanda “Kültürel Tesis Alanı” kullanım kararı getirilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Dalyan Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi konusunun görüşülmesi,

1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılacak,

Sonrasında askıya çıkacak,

Plan itirazları olacak,

İzmir ilinde bu durum adet oldu,

Önce imalat sonrasında plan,

Plansız yere bu imalatlar nasıl yapıldı?

Burada sorgulananlar sadece Fen İşleri Müdür Vekili Ahmet ÇİÇEK ve İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Pınar GÜNGÖR olmamalı,
 

Plansız yere ruhsatsız imalatın yapımı için basına beton dökerken poz veren başkan ve başkan yardımcısının hiç mi suçu yok?

Devam edeceğiz.
 
 
 


Kaynak: