Sayın Soyer Genel Sekreteriniz..,

11 Mart 2020 Çarşamba , 20:38
Okunma: 2643
0 Yorum

iddialara bir cevap verir mi?


Balıkçılar Meydanı hakkında sorduğumuz sorulara yanıt geldi,
 
Önce sizlerle sorularımızı paylaşalım sonrasında, 
 
Sayın Buğra gökçe'ye gelen iddialar hakkında sorularımızı yöneltelim,
 
Sayın yetkili
 
Balıkçılar Meydanı ile ilgili aşağıdaki sorularımızın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep ediyoruz
 
1-Balıkçılar Meydanının İtfaiye Ruhsatı hangi tarihte verildi?
 
2-İtfaiye Ruhsatı usulüne uygun olarak mı verildi?
 
3-İtfaiye atanan kişi Balıkçılar Meydanı makine tesisat kontrolünü yapan kişi midir?
 
4-İtfaiyeye atanan kişi Makine Tesisat kontrolü ise bu durum etik midir?
 
5-İnşaat projelerinde, değişiklikler yapıldığı ortada iken, proje değişikliğinde proje müellifinin onayı var mıdır?
 
6-Balıkçılar Hali için çıkılan, İkinci ihalede yapılmış olan işler nedir?
 
7-İlk ihale bedelinin tamamı ödendiğine göre, yapılan eksik işler nedir?
 
Sorularımızın bir kısmı cevaplandığında sizlerle paylaşmıştık,
 
 
*Uygulama işi müellif onaylı projelere uygun olarak tamamlanmıştır.
 
*Çatıdaki yalıtım sorunlarının giderilmesi için yüklenicinin teminatı emanete alınıp namı hesabına yaptırılmıştır.
 
*Kabule engel olmayan, yapılmayan imalatlar ödenmemiş olup iş ihale bedelinin altında tamamlanmıştır.
 
Sorularımızın 1. 2.3.4. ve 7. Maddelere cevap verilmemişti,
 
İki gün önce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğünden cevap geldi,
 
“ilgili sorularınıza istinaden yapılan arşiv incelemesinde bahse konu olan yerin projeleri ile ilgili Daire Başkanlığımızdan 25.11.2014 tarihli ve 9132 sayılı yazımız ile projelerinin onaylandığı görülmüştür. Ayrıca binanın yapımının bitmesine müteakip Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak yerinde denetim yapmış olup, yapı kullanım belgesine esas 29.06.2018 tarihli ve E.167648 sayılı yazımız ile İtfaiye uygunluk raporu düzenlenmiştir.”

Sizlerle 1.2.3.4 maddelerdeki sorularımı tekrar paylaşıyorum,

1-Balıkçılar Meydanının İtfaiye Ruhsatı hangi tarihte verildi?
 
2-İtfaiye Ruhsatı usulüne uygun olarak mı verildi?
 
3-İtfaiye atanan kişi Balıkçılar Meydanı makine tesisat kontrolünü yapan kişi midir?
 
4-İtfaiyeye atanan kişi Makine Tesisat kontrolü ise bu durum etik midir?

İtfaiye uyguluk yazısı 29.062018 tarihinde verilmiş,

Genel Sekreter Sayın Buğra Gökçe’ye sorularımız var,


1-İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Osman Onur Turan,  aynı zamanda balıkçıların makine mühendisi kontrolü değil mi?
 
2- İddialara edildiği gibi Balıkçılar Meydanı devam ederken, Osman Onur Turan İtfaiye görevlendirdiniz mi?

 
3-Osman Onur Turan İtfaiye Şube Müdürü olarak atandıktan sonra,  Balıkçılar Meydanına makine mühendisi atandı mı? Yoksa iddia edildiği gibi mühendis atanmadı mı?
 
4- Yoksa Osman Onur Turan, İtfaiye Raporunu düzenleyen de kendisi, kontrollük yapanda kendisi midir?
 
5- Binada yangına dayanaklı camların olmadığını bile bile uygunluk raporunu düzenlemiş olabilir mi?
 
6- Osman Onur Turan yangın camlarının olmadığını bildiği halde, itfaiye uygunluk raporunu vermiş olabilir mi?
 
7-Balıkçılar meydanında bulunan dükkanların olası yangın anında, insanların saklanıp korunması amacıyla yangına dayanıklı cam kullanılan holler tasarlanmış projede. Yangına Dayanıklı Cam kullanılmadığı iddiaları doğru mudur?
 
8- Balıkçılar Meydanında, yangına dayanıklı cam yerine, normal ev camı takıldığı doğru mudur?

Sayın Buğra Gökçe bu sorularımızı yanıtlarsa çok seviniriz,
 
Konunun tekrar incelenmesi için İzmir Valiliğine ve İçişleri Bakanlığına sorumluluğumuz gereği incelenmesini isteyeceğiz,
 
Umarız bu yazdıklarımız doğru değildir!

 


 

 


Kaynak: