SAYIN SOYER VE GÖKÇE..,

12 Şubat 2021 Cuma , 19:24
Okunma: 1394
0 Yorum

Sizce cevaplar yeterli mi?

 

Dün akşam yayınladığımız,

“İBB'NİN OPERA İHALESİ.., CEVAPLARI!!!”
 
http://www.gaze-temiz.com/ibb-nin-opera-ihalesi/HaberDetay/4952
 
Başlığı altında yayınladığımız haberde yer alan soru ve cevapları
 
Bilgisine çok güvendiğimiz bir dostumuza yolladık,
 
"İBB'nin Opera Binası ihalesi ile ilgili olarak gaze-temiz.com da Sn. Nivent Kurtuluş'un yazısı üzerine görüşlerim aşağıda kısaca özetlenmiştir. Yazıda yer alan 6 adet sorunun 4., 5. ve 6. sı üzerine görüş belirtilmiştir.
 
Soru 4: Önemli bir yapı farklı disiplinlerden iş kalemlerinden meydana geliyorsa, İdare ihale şartnamesinde her bir disiplin için emsal niteliklerde iş bitirme belgelerinin teklif dokümanları arasında yer almasını isteyebilir ve çok karşılaşılan bir uygulamadır.
 
Bazı daha önemsiz konularda teklif veren firma ya da konsorsiyumdan iş bitirme belgesi istenilmez ancak o konularda çalışacak taşeronların İdare tarafından yeterli kabul edilmeleri, onaylanmaları şart koşulur. Soruda Opera Binası inşaatının devir edilmesinde devir alan için İş bitirme belgesi istenilmemesinin nedeninin açıklanması istenilmektedir.
 
Yüklenimlerin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesine pek uygun olmayan bir şekilde yüklenicilere tasfiye hakkı getiren bir Tasfiye Yasası gerçekleştirilmiştir.18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı resmi gazetede yayınlanan “7161 No.lu Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 32. maddesinde devir alacak kuruluşlar ile ilgili olarak
 
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenincinin İdareye yazıllı olarak başvurması kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İdarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir.
 
Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibariyle aranılacak olup devirden veya fesihden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. YÜKLENİMİ ORTAK GİRİŞİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SÖZLEŞMELERDE ORTAKLAR ARASINDA DEVİR VEYA HİSSE DEVİRLERİNDE İLK İHALEDEKİ YETERLİK ŞARTLARI ARANMAZ. ”
 
İBB'nin 4. soruya yanıtımı da konuyu yukarıdaki gibi açıklamakta olup, geçerli olmaktadır.
 
Soru 5: İBB'nin yanıtında 5 firmanın teklif verdiği, bunlardan sadece bir tanesinin geçerli olduğu, ihaleyi de o teklif sahibinin aldığı belirtilmektedir. Böyle bir durumda daha sağlıklı olan, ihalenin iptal edilerek yenilenmesi olurdu, bence.
 
Soru 6: IBB'nin yanıtında yasaya aykırı bir işlem yapılmamış olduğu belirtilerek bu konuda yapılmış bir iç denetim incelemesinin bulunmadığı belirtilmektedir.
 
Yüklenimlerin, özellikle önemli bir yapı inşaatının çalışmalarının ilgili İdari ve Teknik Şartnamelerine uygunluğunu denetleyecek, bu konuda periyodik rapor ve toplantılarla çalışmaların tam bir koordinasyon ve denetim altında ilgili şartnamelere uygun gerçekleşmesini sağlayacak bir kontrol oluşumunun bulunması esastır.
 
Böyle bir oluşum salt görevlendirilmiş, deneyimli İBB elemanlarından oluşabileceği gibi, yapım işlerinin denetiminde çok deneyimli bir müşavirlik kuruluşu eliyle de gerçekleştirilebilir. Böyle bir oluşum, periyodik raporlara, tutanaklara her konuda detaylı bilgilere erişilebilmesine, sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesine ve raporların hazırlanabilmesine olanak sağlayabilirdi."
 
Bu konuda daha yazacaklarımız var,
 
Yazılarımızı bitirdikten sonra konuya ilişkin inceleme isteyeceğiz.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • SAYIN,
  • SOYER,
  • VE,
  • GÖKÇE..,