Sayın Soyer yapılan ihale..,

16 Şubat 2020 Pazar , 20:58
Okunma: 2655
0 Yorum

İptal olursa!!!

 


Mendereslilerin karşı durmalarını görmezden gelen,

Menderes Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı,

İnatla, çöp transfer istasyonu kurmak için el ele verdiler,

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar seçmenine nasıl bir açıklama yapmakta? 

Egeli Sabah Haberi aslında konunun özünü İzmirlilerle paylaşmış,

Haberden yaptığımız alıntılardan sonra, neden bu ihalenin iptal olması gerektiğini paylaşacağız,

“CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çevreciliği sözde kaldı. ÇED onayını beklemeden İzmir’e su veren havzaya çöp tesisi için ihale düzenlendi

KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPILDI
Söz konusu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na dayanılarak yapıldığı duyurulurken, kanunda yer alan "arazilerin üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde önceden Maliye Bakanlığından izin alınması" gerektiği şartı ise yerine getirilmedi. Büyükşehir Belediyesince Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin alınmadı. Öte yandan yapılması planlanan tesis Tahtalı Barajı su koruma havzası içerisinde yer aldığı için ÇED onayı çıkmayacağına da kesin gözüyle bakılırken, ÇED raporu süreci de işletilmedi. Çöp arıtma tesisinden çıkacak çöp suyunun, İzmirlinin içme suyunu tehdit edeceği hesaplanırken, belediye de hiçbir fizibilite çalışması yapmadı.”

ÇED ONAYI YOK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin alınmamış!

Tunç Soyer, yıllardır belediye başkanlığı yapmakta, yasaları, yönetmelikleri bilmiyor olabilir mi?

Tunç Soyer büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra, basına verdiği demeçte,

“Lay lay lom bir dönemdi!”

Evet Seferihisar belediye başkanlığında, gezmediğiniz ülke bırakmadınız,

Satmadığınız taşınmaz kalmadı,

Kendiniz itiraf etmişiniz, “lay lom bir dönem”

Büyükşehir belediye başkanı oldunuz,

Satışlar yine gündemde,

Yurtdışı seyahatleri katlanarak büyümekte,

Lakin büyükşehir belediyesi “lay lom” la yürütülemeyecek kadar büyük!

Diyelim ki siz ihale yönetmeliğini bilmiyorsunuz,

Lakin Menderes ilçesine düşündüğünüz, Çöp Transfer İstasyonunun ihalesi İPTAL OLUR!

Tunç Başkan ekibiniz, sizi yanlış yönlendirmiş olabilir mi?

Biz size kısaca yasa ve yönetmelikten bahsedelim, 

2008 Yönetmeliğinde de yer alan 

“Madde 6 (3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” 

Biraz daha bilgilendirelim,

2.12 Kamu İhale Kanunu(22.01.2002/24648) Madde 5.-“(Değişik: 30.7.2003 - 4964/4 md.) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” ÇED raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED kararı şart koşulmaktadır.

Bizlerin bilmediği doğal afet mi oldu, siz ihale sürecini tamamladınız?

TÜRKİYE'DE ÇED UYGULAMALARI ve KAMU İHALE KANUNU

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez,

03 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projeler hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Asıl merak ettiğimiz, 

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü neden,

Ey büyükşehir belediyesi, ÇED Sürecini tamamlamadan bu ihaleye nasıl çıktınız diye soramıyor!

İhale sürecinin iptali için dosyamızı hazırlıyoruz!


Kaynak: