Sayıştay Denetimde..,

11 Kasım 2018 Pazar , 20:03
Okunma: 1267
2 Yorum

Narlıdere Belediyesi!!!

 

BULGU 1: Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

BULGU 2: Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değeri Değil Satış Bedelleri Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması
 
BULGU 3: Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması
 
BULGU 4: Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları
 
BULGU 5: Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk Kayıtlarında Hata Yapılması
 
BULGU 6: Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi
 
Sayıştay denetimde yer alan 4. Madde bizim ilgimizi çektiğinden sizlerle paylaşmak istedik
 
BULGU 4: Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları 
 
Belediye sınırları içerisindeki bazı işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyette bulundukları tespit edilmiştir. 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin "İşyeri açılması" başlıklı 6’ncı maddesinde; “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır...”Denilmektedir. 
 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.” Hükmüne göre de güncellenmiş yılı idari para cezası verilmesi gerekmektedir. Vergi Dairesi kayıtlarına göre; İdare sınırları dahilinde toplam 1.217 adet işyeri bulunmaktadır. Buna karşın idare kayıtlarına göre ruhsatlı işyeri sayısı 777 adettir. Toplam 440 adet işyeri ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan faaliyette bulunan işyerlerinin kontrolünün sağlanarak, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
 
Kamu idaresi cevabında; "Bulgunuzda Vergi Dairesi kayıtlarına göre; Belediyemiz sınırları içerisinde 1.217 adet iş yeri bulunduğu 777 adet ruhsatlı 440 adet iş yerinin ruhsatsız olduğu belirtilmiştir. 11.05.2018 tarihi itibariyle 2018 yılında 86 adet iş yerine, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiş, ruhsatlı olan 23 adet iş yeri kapatılmıştır. 2018 yılında 804 adet iş yeri ruhsatı, 401 adet ruhsatsız iş yeri olup bunun 20 adedi sürekli kapalı olduğundan iş yeri sahiplerine ulaşılamamaktadır. Ruhsatsız iş yerleri ile ilgili denetimlerimiz sürmekte olup, hedefimiz ruhsatsız iş yeri kalmamasını sağlamaktır." Denilmektedir. Sonuç olarak Kurum tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir.


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 13.11.2018 21:38:01

  • Memur
  • Sayıştay eshot ve büyükşehire gelip hiçbir şey bulamıyor lütfen işini iyi yapan müfettiş gönderilsin
  • Misafir - 11.11.2018 20:45:31

  • Bayram KAVUN
  • Nivet hanım merhaba İzmir itfaiyesi ile ilgili Şu danıştay raporlarına nasıl ulaşabiliriz vallahi çok merak ediyorum mesela bir Amirine tahsis edilen aracın mazot tüketimi 9 bölgenin yangın araçlarından daha fazla tükettiği ortaya çıkmış ve benimde şikayetlerim sonucunda adına hizmet aracı dedikleri ancak makam aracı gibi kullandığı araç nispeten de olsa dizginlenmişti. Niçin bu kurumla ilgili tek bir söz etmiyorsunuz sizden ricam şu araç alımlarından tutunda 30 tane kiralanan araçlara bir el atsanız izmirli size minnettar olur