SAYIŞTAY Raporları..,

26 Ocak 2020 Pazar , 20:38
Okunma: 1588
1 Yorum

Yayınlandı!!!!


BULGU 1: Taşınmaz İcmal Cetvelleri İle Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Uyuşmaması

Yapılan incelemede; Belediyenin mülkiyetinde veya tasarrufunda yer alan taşınmazların; sağlıklı muhasebe kayıtlarına esas oluşturmak üzere tespitinin ve yönetmelikte öngörüldüğü şekilde tasnifinin yapılmaması dolayısıyla Taşınmaz İcmal Cetvelleri ile mali tablolara esas olmak üzere muhasebe kayıtlarında yer alan tutarların farklı olduğu görülmüştür. Buna göre; Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen Taşınmaz İcmal Cetvelinde taşınmazların belirlenen toplam değeri 17.649.020.749,36 TL ve ilgili muhasebe hesaplarında taşınmazların toplam değeri ise 8.133.207.477,42 TL olup, aradaki fark 9.535.813.271,94 TL’dir.

BULGU 2: Büyükşehir Belediyesi Tarafından Başka Kurumlara Tahsis Edilen Arazi ve Arsaların Arazi ve Arsalar Hesabında Kayıtlı Olmaması

Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan arazi ve arsalardan diğer kurumlara tahsis edilen arazi ve arsaların 250 Arazi ve Arsalar Hesabında kayıtlı olmadıkları ve dolayısıyla mali tablolarda yer almadığı tespit edilmiştir.
Yapılan incelemede; Büyükşehir Belediyesi tarafından 928.426.995,19 TL tutarındaki arazi ve arsanın tahsise verildiği, ancak yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarının yapılmaması dolayısıyla kurumun mali tablolarında yer almadığı anlaşılmıştır

BULGU 3: Büyükşehir Belediyesi Tarafından Başka Kurumlara Tahsis Edilen Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlerinin İlgili Hesaba Kaydedilmemesi

Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan yer altı ve yer üstü düzenlerinden diğer kurumlara tahsis edilen yer altı ve yer üstü düzenlerinin 251 Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında kayıtlı olmadıkları ve dolayısıyla mali tablolarda yer almadığı tespit edilmiştir.

BULGU 4: Büyükşehir Belediyesi Tarafından Başka Kurumlara Tahsis Edilen Binaların Binalar Hesabında Kayıtlı Olmaması

Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olan binalardan diğer kurumlara tahsis edilen binaların 252 Binalar Hesabında kayıtlı olmadıkları ve dolayısıyla mali tablolarda yer almadığı tespit edilmiştir.

BULGU 5: Belediye İştirakine Meclis Kararı İle Devredilen Otoparkların Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabında İzlenmemesi

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde yer alan ve kayıtlı değerleri toplamı 41.780.840,32 TL olan 20 adet otoparkın, işletme haklarının çeşitli tarihlerde Büyükşehir Meclisi Kararlarıyla İzelman A.Ş.’ye devredilmesine rağmen bunların 256 Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı yerine 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında izlenmeye devam edildiği görülmüştür.

8. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

BULGU 1: Mal Alımlarında Yapılan Taşınır Kayıtlarında Mevzuata Aykırılıklar Bulunması

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan mal alımlarında, alınan mallar kurum deposunda olmasına rağmen, taşınır giriş kaydı ile çıkış kayıtlarının aynı anda yapıldığı tespit edilmiştir. Toplam 1.281.480,00 TL tutarındaki madde ve malzemenin, malzemeler depoda olmasına rağmen, çıkış kayıtlarının giriş kayıtları ile aynı anda yapılmasından dolayı taşınır kayıtlarının hatalı olması, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının da gerçeği yansıtmamasına sebebiyet vermektedir.

BULGU 2: Yapım İşi Olarak İhale Edilmesi Gereken İşlerin Mal Alımı Olarak İhale Edilmesi Büyükşehir Belediyesindeki bazı “yapım işleri”nin “mal alımı” olarak ihale edildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, “prefabrik çelik sundurma alımı” adı altında mal alımı olarak ihale edilen iş incelendiğinde işin yapım işi olduğu görülmüştür. Söz konusu iş bir imalat olup, beton temele sahiptir. İşin yapım işi olarak ihale edilmeyip, mal alımı olarak ihale edilmesi ile alınması gereken yapı ruhsatı, imar durumu vb. uygulamalar devre dışı bırakılmış olmaktadır. Söz konusu durum mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

BULGU 3: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Buca Yedigöller Tesislerinin Mevzuata Aykırı Olarak Tahsis Edilmesi

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Buca Yedigöller Tesislerinin Buca Belediyesi’ne tahsis edildiği ve Buca Belediyesi’nin de söz konusu taşınmazları üçüncü şahıslara kiraladığı görülmüştür.

BULGU 4: İzmir İlindeki Bazı Toptancı Hallerine Yönelik İşlemlerin Yetkisi Olmadığı Halde İlçe Belediyelerince Yürütülmesi

İzmir İli dâhilinde bulunan beş adet toptancı halinin; mevzuatta bunların tamamına ilişkin iş ve işlemlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi gerektiği ilgili mevzuatta öngörülmüş olmasına rağmen ikisinin Menemen Belediyesi ve Selçuk Belediyesi tarafından yürütüldüğü görülmüştür.

BULGU 5: İzmir Metrosunun Duraklarında Veya Trenlerin İçersinde Yer alan Reklam Materyallleri İle Bankaların Para Çekme Makinelerine Ait Yerlerin Mevzuata Aykırı Olarak İzmir Metro A.Ş.'ye Devredilmesi

BULGU 6: Yapım İşi Yaklaşık Maliyetleri ve Projelerindeki İş Kalemlerinin ve Metrajlarının Hatalı Oluşturulması

Yapılan incelemede Büyükşehir Belediyesindeki yapım işleri ihalelerinde hazırlanan bazı yaklaşık maliyet metrajlarında çok büyük sapmalar ve işin projesinde bulunan iş kalemlerinde hatalar olduğu tespit edilmiştir.

BULGU 7: Mal Alımı İhalelerinde Tespit Edilen Yaklaşık Maliyet Miktartarlarında Hatalar Bulunması Büyükşehir Belediyesindeki bazı mal alımı ihalelerinde hazırlanan yaklaşık maliyet iş kalemi miktarlarında mevzutata aykırılıklar olduğu tespit edilmiştir.

BULGU 8: Kültürpark Fuar Alanındaki Belediye Binasının Mevzuata Aykırı Olarak Özel Bir Üniversiteye Tahsis Edilmesi Yapılan incelemede mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 numaralı parselde olan taşınmazın (Kültürpark Fuar Alanı) üzerinde bulunan ve Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet binasının, yeni kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi’ne rektörlük ve akademik birimlerin eğitim hizmetlerinde kullanımı amacıyla 3 yıl süre ile tahsis edildiği tespit edilmiştir.

 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 26.01.2020 21:56:01

  • Urla - Bayraklı ve Çamdibi itfaiye grupları ?
  • Urla - Bayraklı İtfaiye gruplarına yaptırılan itfaiye araçlarının garajları irdelenmeli kaça yapıldığı sorgulanmalıdır ayrıca Bayraklı ve Çamdibi itfaiye gruplarının ruhsatları varmıdır araştırılmalıdır Yoksa ruhsatsız nasıl yapılmışlardır BULGU 2: Yapım İşi Olarak İhale Edilmesi Gereken İşlerin Mal Alımı Olarak İhale Edilmesi Büyükşehir Belediyesindeki bazı “yapım işleri”nin “mal alımı” olarak ihale edildiği görülmüştür. Yapılan incelemede, “prefabrik çelik sundurma alımı” adı altında mal alımı olarak ihale edilen iş incelendiğinde işin yapım işi olduğu görülmüştür. Söz konusu iş bir imalat olup, beton temele sahiptir. İşin yapım işi olarak ihale edilmeyip, mal alımı olarak ihale edilmesi ile alınması gereken yapı ruhsatı, imar durumu vb. uygulamalar devre dışı bırakılmış olmaktadır. Söz konusu durum mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.